Cito-Sprint-dagen 2021-2022

Bijlesuur organiseert voor leerlingen van groep 7 en 8 weer de Cito-Sprint-dagen. Leerlingen van Bijlesuur kunnen hun vaste dag omruilen voor een Sprint-dag. Alle onderdelen van de Cito/Iep/Dia worden besproken:

Leeronderdelen taal

 • Spelling
 • Dictee
 • Zinsdelen en woordsoorten
 • Werkwoorden vervoegen: tegenwoordige tijd, verleden tijd, (on)voltooid deelwoord, bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoorden
 • Interpunctie en citeren
 • Alfabetiseren
 • Structuur schema’s

Leeronderdelen begrijpend lezen

 • Aanpak van open en gesloten vragen
 • Gatenteksten
 • Gedichten
 • Informerende, amuserende, overtuigende, activerende teksten: Wat voor soort tekst is dit…?
 • Doelgroep en tekstdoel: Door en voor wie is de tekst geschreven?
 • Mening versus feit
 • Woordgebruik en wat bedoelt de schrijver met…?
 • Inleiding, middenstuk, slot
 • Tekstverbanden en signaalwoorden
 • Citeren
 • Zinsdelen en woordsoorten
 • Woordenschat

Leeronderdelen rekenen

 • Aanpak van open en gesloten vragen
 • Tijd, kalender en geld
 • Kommagetallen, procenten en breuken
 • Verhoudingen
 • Gemiddelde snelheid
 • Omtrek, oppervlakte en inhoud
 • Diagrammen aflezen: cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en lijndiagrammen
 • Figuren/uitslagen, zijaanzicht, fotostandpunt
 • Getallenlijnen
 • Staartdelen en vermenigvuldigen
 • Voorrangsregels rekenen
 • Schaal en kaartlezen

Tijdens alle trainingen

Leerlingen leren hoe ze het beste een vraag aan kunnen pakken: hoe haal ik de opdracht uit een vraag en hoe kom ik tot het antwoord? Alles wat een leerling niet begrijpt, wordt haarfijn uitgelegd. Alle deelnemers krijgen tijdelijk (tot en met 1 februari 2022) een inlogcode voor het oefenprogramma om thuis te oefenen wat ze nog moeilijk vinden. Aanmelden kan voor één of meer dagen.

Op de onderstaande dagen vinden, bij voldoende belangstelling, de trainingen plaats:

Cito-begrijpend lezen en woordenschat
Zaterdag, 4 december van 9:30 – 12:30 uur
Vrijdag, 17 december van 15:15 – 18:15 uur

Cito-rekenen, inclusief studievaardigheden
Vrijdag, 10 december van 15:15 – 18:15 uur
Zaterdag, 11 december van 9:30 – 12:30 uur

Cito-taal, inclusief studievaardigheden
Vrijdag, 3 december van 15:15 – 18:15 uur
Zaterdag, 18 december van 9:30 – 12:30 uur

Vragen? Bel 06 22745594. Aanmelden kan op de website via het aanmeldformulier of via WhatsApp: 06 22 74 55 94. Één Cito-Sprint kost €35 en duurt 3 uur. We werken coronaproof op 1,5 meter. Er is beperkt plaats. De Cito-Sprint-dagen zijn zeer intensief.

Scroll naar top