Cito-Sprint-dagen 2022-2023

Voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 organiseert Bijlesuur.nl ieder schooljaar de Cito-Sprint-zondagen:

1 = Taal    
2 = Rekenen  
3 = Begrijpend lezen

Voor wie?
De Cito-Sprint-zondagen zijn bedoeld voor alle leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in Houten en omgeving. 

Wat?
Tijdens alle Sprints oefent de leerling met de aanpak van de vraag/vragen. Alle stapjes van de vraag/antwoord worden op papier uitgewerkt. Doordat een leerling telkens het antwoord moet uitleggen, komt de leerling boven de stof te staan. Alles wat een leerling niet begrijpt, wordt haarfijn uitgelegd. Iedere leerling krijgt een eigen inlogcode voor het online oefenprogramma. Een leerling kan zo thuis extra oefenen. De inlogcode is geldig tot en met eind januari 2023. Na deelname ontvangt ouder/verzorger een voortgangsappje.

Waar?   
De Sprints vinden plaats op de Pelmolen 8 in Houten

Wanneer?
Verschillende zondagochtenden in september, oktober, november, december 2022 en/of januari 2023. De zondagen staan hieronder bij de Sprints vermeld.

Tijdstip
De inloop is om 09:00 uur. De sprints starten precies om 09:30 uur en duren tot 12:30 uur (= 3 uur).

Betaling vooraf
Een Cito-Sprint-les van 3 uur kost € 67. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, een inlogcode voor het oefenprogramma (tot en met eind januari 2023 geldig) en drankje/(fruit)versnaperingen. De Sprint-dagen zitten snel vol, dus meld de leerling snel aan! De ouder/verzorger ontvangt vooraf de factuur en een tikkie. Zodra het bedrag is betaald, is deelname gegarandeerd. Vragen? Bel even met Roelie of Els: 06 22 74 55 94.

Aanpak
Oefenen met alle onderdelen van de Cito (en IEP) 
Bijlesuur.nl organiseert drie verschillende Cito-Sprint-zondagen:

1.
TAAL, inclusief studievaardigheden
Tijdens de Cito Sprint TAAL komen de volgende onderdelen aan bod: 

 • Spelling en dictee-aanpak
 • Zinsdelen en woordsoorten
 • Alfabetiseren en structuurschema’s
 • Interpunctie en citeren
 • Werkwoorden vervoegen in tegenwoordige tijd, verleden tijd, (on)voltooide tijd en bijvoeglijk gebruikte (on)voltooide tijd

TAAL-zondagen. Maak een keuze uit:
9 oktober, inloop 09:00 uur, start 09:30 uur
20 november, inloop 09:00 uur, start 09:30 uur
22 januari, inloop 09:00 uur, start 09:30 uur

2.
BEGRIJPEND LEZEN en woordenschat
Tijdens de Cito Sprint begrijpend lezen worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Aanpak van open en gesloten vragen
 • Gatenteksten
 • Gedichten
 • Tekstsoorten (informerend, amuserend, overtuigend en activerend)
 • Leesstrategieën
 • Doelgroep, tekstdoel en bron
 • Mening versus feit
 • Woordgebruik, verwijzen en wat bedoelt de schrijver met …? 9.
 • Inleiding, kern, slot
 • Tekstverbanden en signaalwoorden
 • Citeren
 • Zinsdelen en woordsoorten
 • Woordenschat
Begrijpend LEZEN- zondagen? Maak een keuze uit:
25 september, inloop 09:00 uur, start 09:30 uur 
9 oktober, inloop 09:00 uur, start 09:30 uur 
6 november, inloop 09:00 uur, start 09:30 uur 
11 december, inloop 09:00 uur, start 09:30 uur
15 januari, inloop 09:00 uur, start 09:30 uur  
 

3.
REKENEN, inclusief studievaardigheden

Tijdens de Cito Sprint rekenen komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Aanpak van open en gesloten vragen
 • Tijd, kalender en geld
 • Breuken, procenten en verhoudingen
 • Kommagetallen
 • Gemiddelde snelheid
 • Omtrek, oppervlakte en inhoud
 • Diagrammen aflezen (cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en lijndiagrammen)
 • Figuren en uitslagen, zijaanzicht en fotostandpunt
 • Getallenlijnen
 • Vermenigvuldigen en staartdelen
 • Voorrangsregels rekenen
 • Schaal en kaartlezen

REKENEN op zondag?  Maak een keuze uit:
6 november, inloop 09:00 uur, start 09:30 uur
11 december, inloop 09:00 uur, start 09:30 uur
15 januari, inloop 09:00 uur, start 09:30 uur

Aanmelden 
Bij vragen kunt u bellen met Roelie of Els: 06-22 74 55 94. Aanmelden kan op www.bijlesuur.nl/aanmeldformulier/of via WhatsApp: 06 22 74 55 94. Vermeld op het aanmeldformulier bij bericht  (vakje onderaan het formulier),  voor welke Sprint  en datum u de leerling wilt aanmelden. Er is beperkt plaats. Een Cito-Sprint-zondag is intensief!

Afnamekalender
Via onderstaande link heeft u toegang tot de Cito afnamekalender (2022-2023). Cito afname kalender 2022-2023 (Scholen kunnen van de genoemde data afwijken).