Cito Sprint-Zondagen

De papieren Centrale Eindtoets wordt voor Nederlandse taal en rekenen afgenomen op woensdag 15 en donderdag 16 april 2020.  De digitale adaptieve Centrale Eindtoets wordt afgenomen op een door de school te bepalen moment tussen 15 april 2020 en 15 mei 2020. Zie hiervoor de website van de overheid: centrale eindtoetspo. Voor leerlingen vanaf groep 7 (entreetoets) en 8 (eindtoets) van de basisschool organiseert Bijlesuur.nl de volgende Cito Sprint-Zondagen:

1. Cito REKENEN: breuken, procenten, verhoudingen, metriekstelsel, geld- en tijdrekenen, handig rekenen

Doel: Een leerling begrijpt de stof en weet een redactie-sommetje snel op te lossen. Een leerling kan de stapjes opschrijven en het antwoord ook zelf controleren. 
Datums: zaterdag 21 maart van 09:30-12:30 uur of zondag 22 maart van 09:30-12:30 uur 

2. Cito BEGRIJPEND LEZEN: stappenplan tekstverklaren, woordenschat, vragen maken én jezelf controleren

Doel: Een leerling heeft grip op een korte en lange tekst: DMT, woordbegrip, in ritme lezen, tekstverklaren, woordenschat, uitdrukkingen en gezegden, signaalwoorden en tekstverbanden. Een leerling kan alle vragen maken en de antwoorden ook zelf controleren.
Datums: zaterdag 21 maart van 13:30-16:30 uur of zondag 22 maart van 16:00-19:00 uur of zondag 29 maart van 09:30-12:30 uur

3. Cito TAAL werkwoordspelling: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

Doel: Een leerling ziet in welke tijd een zin staat en kan de werkwoorden vervoegen. Een leerling kent de regels.
Datum: zondag 29 maart van 16:00-19:00 uur

4. Cito TAAL niet-werkwoordspelling

Doel: Een leerling kent de belangrijkste taalregels en kan de meerkeuze cito-vragen beantwoorden. Een leerling kan het antwoord zelf controleren.
Datum: zaterdag 4 april van 09:00-14:00 uur

5. Cito ZINSONTLEDEN en WOORDSOORTEN BENOEMEN


Doel
: Een leerling kan een zin opknippen in zinsdelen: PV, O, WG, NG, LV, en BwB. Een leerling kan de woorden in de zin benoemen: LW, ZN, BN, Vz, TW, Pvnw en Bvnw.
Datum: zaterdag 4 april van 16:00-19:00 uur

Scroll naar top