BIJLESUUR LEREN LEREN | BASISSCHOOL REKENEN

Basisschool rekenen
Algemeen
• Rekentoppers
• Breuken oefenblad
Groep 3/4:
• Alles rekenen oefenen groep 4 (min, plus, keer, redactie, klokkijken, cijferen, geldsommen, getallenlijn, splitsen)
• Alles rekenen oefenen groep 3 (min, plus, geldsommen, getallenlijn, klokkijken, splitsen)
• Klokkijken
• Splitsen
• Splitsen t/m 100
• Rekenrek tot 10
• Rekenrek tot 20
• Plus en min sommen apart oefenen en gemengd
• Getallenlijn tot 20
• Plus en min sommen tot 50 en 100 oefenen, gemengd en tafels oefenen
• Geldsommen groep 3
• Meten en ruimte groep 3
Groep 5/6:
• Tafels
Groep 7/8:
• Leestrainer rekencito
• Redactiesommen
Splitsen:
• Splitsen algemeen
Getallen:
• Tellen tot 1.000.000
• Getallen vergelijken
• Getallenlijn
• Getalwaarde
• Afronden
• Speciale getallen
• Romeinse cijfers
Erbijsommen t/m 100.000:
• Vergelijking oplossen
• Vleksommen
Erafsommen t/m 100.000:
• Vergelijking oplossen
• Vleksommen
Cijferen:
• Leestrainer cijferen controletoets
• Leestrainer cijferen
• Erbijsommen tot 1.000.000
• Erafsommen tot 1.000.000
Delen:
• Deelspel
• Rekenspel: Autorace
• Delen met rest
• Staartdelen
Vermenigvuldigen:
• Redactiesommen
• Cijferend
• Cijferend met splitsen
Breuken:
• Breuken Algemeen
• Breuken oefenen
• Teller en noemer
• Breuken-Redactiesommen
• Breuken optellen
• Breuken aftrekken
• Breuken vermenigvuldigen
• Breuken delen
• Getallenlijn met breuken
• Van kommagetal naar breuk
• Uitlegblad: breuken, procenten en kommagetallen
Maten:
• Omtrek en oppervlakte
• Oppervlakte
• Inhoud
• Lengtematen omrekenen
• Vergelijkingen oplossen
• Gewicht-maten omrekenen
• Rekenen met maten (snelheid, geef je antwoord)
Procenten:
• Procenten Algemeen
Klokkijken:
• Leestrainer tijd
• Analoge klok 
• Digitale klok
Geld:
• Leestrainer geld
• Rekenen met geld
Grafieken, tabellen en kaartenlezen:
• Grafieken
• Tabellen
• Kaartlezen
• Van tabel naar grafiek
Kommagetallen:
• Kommagetallen algemeen
• Leestrainer kommagetallen
• Kommagetallen optellen en aftrekken
Rekenen met de rekenmachine:
• Leestrainer rekenmachine
Verhalende sommen:
• Verhaalsommen

Scroll naar boven