TARIEVEN BASISSCHOOL - PER 01/01/2024 - ABONNEMENTSFACTUUR PER 4 WEKEN

bassischool training: DOORSTROOMTOETS, CITO, NIO, IEP EN DREMPELTOETS TRAINING​ abonnement
Wekelijkse basisschool training in een groepje, PER ANDERHALF UUR op vast tijdstip, per week. €128,- (per 4 weken)
Doorstroomtoets dagen die in februari 2024 plaatsvinden, speciaal voor leerlingen uit groep 8. Training van 2 dagen (inclusief lesmateriaal, tijdelijke inlogcode van oefenprogramma, drankje en versnaperingen). Kosten per 2 dagen. €168,- (per 2 dagen)€126,- voor leerlingen van Bijlesuur
ONLINE PRIVÉLES abonnement
Wekelijks 1 uur online privéles op afgesproken moment. €138,- (per 4 weken)
Individuele training op afspraak. abonnement
Twee halve dagen: breuken, procenten, verhoudingen (kosten per halve dag van 3 uur). €63,- (per halve dag)
Twee halve dagen: metriek stelsel. Maten en meten (kosten per halve dag van 3 uur). €63,- (per halve dag)
Een dag (middag en ochtend): werkwoordspelling (kosten per dag van 6 uur). €126,- (per dag)
Een dag (middag en ochtend) cursus: Yes, begrijpend lezen! (kosten per dag van 6 uur). €126,- (per dag)
Engelse les (kosten per halve dag van 3 uur). €63,- (per halve dag)
Programmeren (kosten per halve dag van 3 uur). €63,- (per halve dag)

TARIEVEN MIDDELBARE SCHOOL - PER 01/01/2024 - ABONNEMENTSFACTUUR PER 4 WEKEN

Huiswerkbegeleiding - minimaal 3 uur, maximaal 6 uur per middag abonnement
1 vaste middag per week, alleen mogelijk als je er goed voor staat! €138,- (per 4 weken)
Één of meer middagen per week extra. €31,50 (per extra middag)
2 UUR aaneengesloten INDIVIDUELE BIJLES BIJ BIJLESUUR abonnement
Individuele bijles, per 2 uur per vak, vast per week. €252,- (per 4 weken)
ONLINE PRIVÉLES abonnement
Wekelijks 1 uur online privéles op afgesproken moment. €138,- (per 4 weken)
STUDEREN VOOR EINDEXAMEN VMBO, HAVO, VWO abonnement
Coaching incl. drankje. €34,50 (per dag van 6 uur)
EXAMENTRAINING abonnement
Twee aaneengesloten dagen examentraining in een groepje van maximaal twee leerlingen. Inclusief lunch, versnaperingen en drankje. €225- (per twee dagen van 16 uur totaal)

BETALINGSVOORWAARDEN

FACTUUR ABONNEMENT

Alle leerlingen komen op hun afgesproken vaste dag(en) en tijdstip. Je betaalt altijd je afgesproken tarief per 4 weken. Extra bijgeboekte dagen worden apart in rekening gebracht. Als je een keertje niet kunt, laat dit dan tenminste 2 dagen van tevoren weten en kom dan in de zelfde week je dag inhalen. Maak deze inhaalafspraak gelijk op het moment dat je je vaste dag afzegt. De vakanties worden niet gerekend. Onze opzegtermijn is 2 weken. Zijn er (familie)omstandigheden neem dan contact met ons op. Je abonnement wordt dan tijdelijk stopgezet.

BETALING

Per vier weken wordt door Twinkel administratie een factuur gemaild voor de gevolgde lessen. Twee dagen na ontvangst van de factuur, wordt het bedrag automatisch afgeboekt van het bij Bijlesuur.nl bekende banknummer (inschrijfformulier of toestemming per WhatsApp). Bij een onjuiste automatische incasso kan de bank worden verzocht om het bedrag te storneren (terug te storten). Bij storneren van een incasso staat het bedrag binnen 24 uur weer terug op uw betaalrekening. 

AFMELDEN

Met elke leerling (en ouder) is altijd een vaste dag/tijd of zijn vaste dagen/tijden afgesproken dat een leerling komt. Kan een leerling een keer niet komen, geef dit dan bij voorkeur 24-uur van tevoren door en MAAK ALTIJD EEN INHAALAFSPRAAK en kom binnen 7 dagen je dag inhalen. De afgesproken dagen worden immers per 4 weken wel gefactureerd. Als een leerling staat aangemeld en niet komt opdagen, worden de normale kosten doorberekend. We laten dit  altijd even in het  WhatsApp-groepje weten.

VAKANTIE

Tijdens schoolvakanties wordt geen les gegeven, tenzij anders is afgesproken. Als er in de een vakantie geen lessen worden gevolgd, worden er ook geen kosten in rekening gebracht.

OPZEGTERMIJN

Minimaal 2 weken van tevoren.

INSCHRIJFVOORWAARDEN

STARTEN ...

 We bellen u en maken een afspraak om te starten. De gegevens die u verstrekt op het aanmeldformulier gebruikt Bijlesuur.nl voor het appen van de ouder/leerling over de voortgang, het informeren over algemene zaken en het versturen van de factuur.

...EN WEER STOPPEN

Wil een leerling stoppen? Geef twee weken van tevoren door als een leerling wil stoppen. Bijlesuur.nl houdt zich het recht voor om leerlingen die ongehoord gedrag vertonen per direct naar huis te sturen/de toegang tot Bijlesuur.nl te weigeren.

BETALING

Een leerling krijgt per vier weken (achteraf) een factuur per e-mail. Deze factuur wordt binnen drie dagen automatisch afgeboekt van het aan ons doorgegeven banknummer. Tijdens schoolvakanties wordt er alleen op afspraak bijles gegeven.

IS EEN LEERLING VERHINDERD OM TE KOMEN?

Is een leerling ziek of kan een leerling om een andere reden niet komen, bel of app ons dan zo snel mogelijk: 06 22 74 55 94. Maak ook gelijk een inhaalafspraak. 

SCHOOLRESULTATEN

Bijlesuur.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schoolresultaten van de leerling. Heeft een leerling 2 onvoldoendes behaald voor vakken die hij/zij bij Bijlesuur.nl heeft geleerd, maken wij samen met de leerling en zijn/haar ouder een afspraak om de oorzaak te achterhalen. Bijlesuur.nl houdt zich eventueel het recht voor om te stoppen met het geven van huiswerkbegeleiding of  bijles aan deze leerling.

PRIVACY STATEMENT

Bijlesuur.nl  gebruikt de door u verstrekte gegevens (naam leerling en ouders, adres, postcode, woonplaats, mobiele nummers, geboortedatum, naam school) van het inschrijfformulier voor: 

  • WhatsApp-groep over de voortgang studeren van de ingeschreven leerling bij Bijlesuur.nl. Desgewenst kunnen derden aan de groep worden toegevoegd.
  • WhatsApp en e-mail over openingstijden, wijzigingen in beleid bij Bijlesuur, uitnodigingen, tarieven etc. met betrekking tot de huiswerkklas en lessen bij Bijlesuur.nl. 
  • Toesturen van een factuur aan de ouder door Twinkel Administratie  (per e-mail). Twinkel Administratie maakt eenmaal per 4 weken een factuur (via MoneyBird) voor de gevolgde lessen. 
  • Na toestemming gebruik van automatische incasso via ING bank.

Wij geven aan ouder(s) en leerling door van welke digitale oefenprogramma’s (met leerlinggebonden inlogcodes zonder naw-gegevens) wij gebruikmaken.

Bijlesuur.nl verstrekt geen gegevens aan school (of derden) over studievoortgang van een leerling. Bij dergelijke verzoeken verwijzen wij naar ouder(s)/verzorger(s).

Het inschrijfformulier bewaren wij in een Worddocument (met wachtwoord).

WAT VRAGEN WIJ AAN U?

  • Eventuele speciale privacy zaken die van belang zijn voor het goed kunnen functioneren van een leerling graag in een persoonlijk gesprek toe te lichten aan Roelie ten Kate.
  • Na (schriftelijk) verzoek verwijderen uit WhatsApp-groep en mailbestanden.

Alle suggesties en verzoeken met betrekking tot privacy-zaken vernemen wij graag, zodat wij hierop mogelijk ons beleid kunnen aanpassen/aanscherpen.

VAKANTIE

Tijdens schoolvakanties wordt geen les gegeven, tenzij anders is afgesproken. Als er in de een vakantie geen lessen worden gevolgd, worden er ook geen kosten in rekening gebracht.

OPZEGTERMIJN

Minimaal 2 weken van tevoren.

Scroll naar boven