INDIVIDUELE BIJLES OF BIJLES IN EEN GROEPJE VAN MAXIMAAL 3 LEERLINGEN

Bij Bijlesuur.nl geven we privéles van een uur én groepsles van een uur met maximaal 3 leerlingen per groep.

INLOGCODE OEFENSITES

We werken met verschillende computerprogramma’s. Iedere leerling krijgt een eigen inlogcode. Een leerling kan ook thuis oefenen. Ouders kunnen de resultaten gelijk zien. We leggen alles lik op stuk uit wat een leerling nog niet begrijpt. Op verzoek stemmen we onze lessen af met de leerkracht(en).

CITOTRAINING

Een Citotraining, Iep, Nio, Dia of Drempeltoets training bestaat vooral uit het oefenen met meerkeuze vraagstelling, het leren uitwerken van een vraag in stapjes, het goed lezen van een vraag (kunde) én het kunnen beredeneren van de antwoordkeuze (kennis). Als een leerling een vraag niet begrijpt, wordt gelijk uitleg gegeven. Een leerling maakt dan extra oefenstof over dit onderdeel. Uiteraard komen alle toetsonderdelen van rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden aan bod.

INCLUSIEF

  • 1,5 uur les per week, op een vast moment, inclusief inlogcodes van computerprogramma’s. Thuis inloggen is ook mogelijk!
  • Na het lesuur mag een leerling altijd iets langer blijven om bijvoorbeeld huiswerk van school te maken.
  • We kunnen eventueel overleggen met de leerkracht over welke stof een leerling extra moet oefenen.
  • Altijd een drankje, fruit en versnapering.
  • Bij ziekte kan een les altijd worden ingehaald.
  • Instappen kan op ieder moment in het jaar.
  • Ouders ontvangen een WhatsApp over de voortgang als de leerling naar huis gaat.
Scroll naar boven