CITO-TRAINING EN BIJLES: BEREID UW KIND VOOR OP DE DOORSTROOMTOETS!

Bij Bijlesuur krijgt uw kind elke dag na schooltijd en op zondag bijles in alle vakken van de basisschool. Daarnaast bieden we trainingen aan voor de Cito, Iep, Nio, Drempeltoets en Doorstroomtoets. 

Wat kunt u bij Bijlesuur verwachten? Scroll naar beneden voor meer informatie!

Ontdek hieronder ons aanbod:

 • Cito training groep 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Wij leggen alle stof direct uit.
 • Doorstroomtoets: zorg dat uw kind vertrouwen heeft.
 • Bijles in alle vakken: van taal, rekenen, schrijven tot lezen, wij bieden ondersteuning.
 • Bijlesuur biedt ook Engelse les om goed voorbereid naar de middelbare school te gaan.
 • Leerlingen krijgen inlogcodes voor oefensites. Ouders kunnen thuis de resultaten zien.
 • Wij sturen altijd een WhatsApp-bericht in de groepschat bij vertrek.
 • Bij ons staan leren, direct uitleg en oefenen met zelfvertrouwen centraal.

Scroll verder voor meer informatie en verdieping.

Bijles rekenen
Onderdelen: splitsen, getallen, bewerkingen, erbij en eraf sommen, cijferen, vermenigvuldigen, deeelsommetjes, breuken, maten en meten, procenten, verhoudingen, klokrekenen,  geld, grafieken, kommagetallen, rekenmachine, redactiesommen, vergelijkingen en schatten.

Bijles taal
Onderdelen: woordbenoemen, zinsontleding, spelling, werkwoordspelling, dictee,  interpunctie, flitsen, woordvorming, lettergrepen en  spreekwoorden.

Bijles studievaardigheden
Onderdelen: alfabetiseren, kaartlezen,  aflezen van en rekenen met tabellen, grafieken en diagrammen. 

Bijles begrijpend leze
Onderdelen: leesstrategieën, de functie van de titel, illustraties, tussenkopjes, bron, inleiding, middenstuk, alinea’s, slot, hoofdgedachte en kernzinnen, amuserende, activerende informerende, structurerende en overtuigende teksten, tekstverbanden en signaalwoorden, woordbetekenis, voor- en achtervoegsels.

Bijles technisch lezen
Onderdelen: DMT via de woordentrainer, autocue lezen en leenwoorden spellen.

  Bijles taal – schrijven
  Onderdelen: aanpassen van verkeerd geformuleerde zinnen en woorden, leestekens plaatsen (interpunctie). Hulp bij het maken van een boekverslag en/of werkstuk, inclusief  PowerPoint en het oefenen van presenteren voor een groep.

  Engelse les
  Onderdelen: uitspraak en alfabet, zinsopbouw, werkwoorden en tijden, tellen en klokkijken, spelenderwijs leren van 1500 woorden, formuleren van korte zinnen, vertalen van korte teksten en bij alle onderdelen veel aandacht voor de uitspraak/spreekvaardigheid.

  Scroll verder voor details over de Doorstroomtoets en lees ook de info over groepsgrootte en trainingsdoelen.

  INDIVIDUELE BIJLES OF LES IN EEN GROEPJE van 3 LEERLINGEN

  Bij Bijlesuur.nl geven we privéles van een uur én groepsles van anderhalf uur aan maximaal 3 leerlingen in een groepje, waarbij iedere leerling een eigen leerprogramma volgt.

  INLOGCODE OEFENSITES

  Bijlesuur werkt met verschillende computerprogramma’s. Iedere leerling krijgt een eigen inlogcode. Een leerling kan ook thuis oefenen. Ouders kunnen de resultaten gelijk zien. We leggen alle stof die een leerling niet begrijpt lik op stuk uit. Op verzoek stemmen we onze lessen af met de leerkracht(en).

  CITOTRAINING voor groep 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

  Een Cito, Iep, Nio, Dia, Route 8 of Drempeltoets training bestaat uit het oefenen met de vraagstelling, het op papier in stapjes uitwerken van de vraag tot het antwoord; Het goed lezen van een vraag (kunde) én het kunnen beredeneren van de antwoordkeuze (kennis). Als een leerling een vraag niet begrijpt, wordt gelijk uitleg gegeven. Een leerling maakt dan vaak extra oefenstof over dit onderdeel. Uiteraard komen alle toetsonderdelen van rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden aan bod. 

  DOORSTROOMTOETS TRAINING

  Begin februari van ieder  schooljaar vindt voor alle leerlingen van groep 8 de (online) Doorstroomtoets plaats. Iedere basisschool kiest zijn eigen vorm: Cito, Route 8, Iep, Dia, AMN of DOE-toets. Bij Bijlesuur kun je alle onderdelen van de Doorstroomtoets oefenen. Er komt veel bij kijken, namelijk:

  Taal

  • zinsontleding (redekundig ontleden): persoonsvorm, onderwerp, naamwoordelijk gezegde, werkwoordelijk gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling, voorzetselvoorwerp 
  • woordbenoemen (taalkundig ontleden): lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord (incl. zelfstandig werkwoord en koppelwerkwoord), voorzetsel, persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord, bijwoord, aanwijzend voornaamwoord, wederkerend voornaamwoord
  • werkwoorden: de regels toepassen van  tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, onvoltooid deelwoord en toekomende tijd
  • niet-werkwoorden: spellingscategorieën en regels, (klank)lettergrepen, schrijfwijzen en hoe leer ik snel woordjes voor een dictee, voor- en achtervoegsels (en hun betekenis)
  • interpunctie (leestekens): punt, komma, puntkomma, dubbele punt, vraagteken, uitroepteken, aanhalingstekens, apostrof, gedachtestreepjes, gedachtepuntjes, tussen haakjes zetten

  Rekenen

  • getallen: getalrelaties en elementaire bewerkingen met plus, min, keer en delen, ook met kommagetallen en breuken
  • verhoudingen: breuken, procenten, kommagetallen; daarbij komen ook de onderlinge relaties aan bod 
  • meten en meetkunde: lengte, oppervlakte, omtrek, gewicht, inhoud, tijd, snelheid en geld; aflezen van meetresultaten, omzetten van maateenheden; opbouw van decimale structuur van het metriekstelsel
  • verbanden: tabellen, diagrammen, grafieken, legenda’s en assenstelsels en het aflezen van kaarten en het met elkaar in verband brengen van de gegevens uit verschillende informatiebronnen

  Lezen

  • begrijpend lezen van verhalen, weet-teksten, gedichten en doe-teksten: opbouw van de tekst met titel, tussenkopjes, illustraties, bron, inleiding, slot, middenstuk, alinea’s,  hoofdgedachte, kernzin, tekstverbanden en signaalwoorden, tekstdoel (amuseren, activeren, informeren, instrueren en overtuigen), feit en/of mening
  • gatenteksten: interpreteren hoe woorden, zinsdelen en zinnen in relatie tot elkaar staan; verbanden leggen met wat je al uit de tekst weet; woordenschat vergroten door woorden/antwoordmogelijkheden op te zoeken in een (online) woordenboek; radend lezen tegengaan door heel precies te moeten lezen
  • samenvatten: de hoofdgedachte en kernzinnen van alle alinea’s weten te vinden; verkort kunnen weergeven van een alinea; een pijlenschema, stroomschema, tabel, begrippenlijst of vraag/antwoordlijst kunnen maken van een tekst
  • opzoeken: het opsporen van informatie in verschillende bronnen (krant, woordenboek, website, studieboek, reisgids) door scannend en/of grondig te lezen

  Schrijven

  • reviseren van teksten: aanpassen van verkeerd geformuleerde zinnen en woorden; leestekens juist toepassen; ontbrekende informatie aanvullen

  Full SERVICE

  Inmiddels ruim 18 jaar ervaring!

  • 1,5 uur les per week, op een vast moment, inclusief inlogcodes van computerprogramma’s. Thuis inloggen is ook mogelijk
  • We kunnen desgewenst overleggen met de leerkracht(en) over welke stof een leerling (wekelijks) extra zou kunnen oppakken.
  • Altijd een drankje, fruit, koek en/of boterham.
  • Bij ziekte mag de les (binnen een week) worden ingehaald.
  • Instappen kan op ieder moment in het jaar. Geen inschrijfkosten!
  • Ouders ontvangen een WhatsApp over de voortgang, zodra de leerling naar huis gaat.
  • Mooie lesruimtes.
  • We werken met een abonnement per 4 weken en achteraf betalen. Schoolvakanties worden niet doorgerekend. Alleen bij aanwezigheid in een vakantie wordt de les in rekening gebracht. 
  • Mogelijkheid om dagen bij te boeken tijdens toetsperiodes.

  LIK OP STUK UITLEG

  Snapt een leerling iets niet? Loopt de leerling ergens vast? Bij Bijlesuur geven de coaches dan lik op stuk uitleg, zodat de leerling vol zelfvertrouwen verder kan. 

  LEREN LEREN

  Speciaal voor leerlingen van Bijlesuur is Leren Leren ontwikkeld. Leren Leren is een platform waarop we voor basis- en middelbare school leerlingen handige links en checklists delen die helpen bij het leren voor toetsen of maken van huiswerk. Kijk voor meer uitleg op deze website.

  Scroll naar boven