BIJLESUUR LEREN LEREN | BASISSCHOOL TAAL

Basisschool taal
Groep 3/4:
• Woordflitsen
• Dictee spelling
• Dictee luisterwoorden
• Dictee onthoudwoorden
• Dictee tweelingwoorden
• Dictee regelwoorden
• Zinnen aanvullen/koppelen aan plaatjes
• Hakken, flitsen, welk woord hoor bij het geluid en tegenstellingen
• Rijmen
• Spreekwoorden
• Woordsoort benoemen
Spelling:
• Alles
• Groep 4 alles
• Tegenstellingen
• Dubbelwoord
• Paren
• Woordvoming
• Lettergrepen
• Zinnen
Woordenschat:
• Woorden gerelateerd aan bestuur, dieren, materialen, natuur, overig, voeding,
boerderij, kleding, mensen, omgeving, sport (groep 4)
• Woorden gerelateerd aan beroepen, culturen, dieren, fantasie, kleding, lente,
mensen, sporten, verzorging, winter, zomer, eten en drinken, herfst, kunst,
lichaam, natuur, verkeer, voorwerpen, wonen (groep 3)
Groep 7/8:
Flitsen/ontbrekende letters:
• -iaal -ieel -ueel -eaal
• -sch-
• -v- of -f-
• -s- of -z-
• -ei- of -ij-
• -ng- of -nk-
• -ch(t)
• -i- of -ie- 
• be-, ge- of ver-
• -ou(w) of -au(w)  
• -aai-, -ooi- of -oei-
• -eer-, -aar-, -oor- of -uur-
• -c- als -k- of -s-
• -sc-
• -th-
• sch- of -sch voor of achter het woord
• -xyq-
• -ch- of ‘sj’-klank
• -cht of -gt
• -b- als ‘p’-klank
Spelling:
• Lange of korte klank (-a- of -aa-, -e- of -ee- of -o- of -oo-)
• -heid of -teit
• -lijk of -ig
• -baar, -loos, -ling of ont-
• Tussenletter n of juist niet
• Verbindings met -s
Fout gespelde woorden:
• Allerlei meervouden
• Welk woord is fout gespeld?
• Welke meervoud is goed?
• Meervoud: -en (en af en toe meervoud -s)
• Meervoud: -f/-v en -s/-z
• Verkleinwoorden
• Trappen van vergelijking
Woordsoorten:
• Lidwoord, zelfstandig naamwoord of bijvoeglijk naamwoord
• Persoonlijk, bezittelijk of wederkerend voornaamwoord
• Voeg woord, telwoord of voorzetsel
• Lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of werkwoord
• Aanwijzend, betrekkelijk, persoonlijk of bezittelijk voornaamwoord
• Lidwoorden
• Voorzetsels
• Werkwoorden en koppelwerkwoorden
• Bijvoeglijk naamwoorden
• Zelfstandig naamwoorden
• Vragend voornaamwoord
• Betrekkelijk voornaamwoord
• Wederkerig voornaamwoord
• Wederkerend voornaamwoord
• Gebiedende wijs
• Persoonlijke voornaamwoorden
• Bezittelijke voornaamwoorden
Werkwoordspelling:
• Schema werkwoordspelling (Uitgave Bijlesuur 2023)
• Uitlegvideo werkwoordspelling
• Verleden tijd
• Tegenwoordige tijd
• Bijvoeglijk gebruikt als voltooid deelwoord
• Stam
• Infinitief (kiezen tussen infinitief, voltooid deelwoord en persoonsvorm)
• Persoonlijke voornaamwoorden
• T.t. + v.t. + voltooid deelwoord + bijvoeglijk als voltooid deelwoord
• Tegenwoordig deelwoord
• Voltooid Deelwoord + onvoltooid deelwoord
• Bijzondere werkwoorden (zijn, hebben, kunnen, zullen, mogen, willen) 
• Vervoeging van Engelse werkwoorden
Woordenschat:
• Tegenstellingen
• Synoniemen
• Dubbelop
Lettergrepen:
• Woorden plakken
• Woorden Hakken
• Lettergrepen tellen
Zinsontleding:
• Bijwoordelijke bepaling
• Persoonsvorm
• Persoonsvorm / onderwerp / gezegde
• Onderwerp
• Meewerkend voorwerp
• Naamwoordelijk of werkwoordelijk gezegde
• Zinnen knippen
• Persoonsvorm
• Onderwerp, persoonsvorm, nmw + ww gezegde, lv, mw, bwb
Spreekworden en vergelijkingen:
•  Spreekwoorden en vergelijkingen 1
•  Spreekwoorden en vergelijkingen 2
Interpunctie:
• Interpunctie algemeen
• Apostrof
• Trema
• Koppelteken
Studievaardigheden:
• Werkstuk en PowerPoint maken

Scroll naar boven