HANDIGE LINKS

Grieks

Algemeen:
• Video: tekst besprekingen en grammatica uitleg
• Video uitleg grammatica
• Uitleg over het leren van Grieks
Het alfabet:
• Rijtje
Spiritus:
• Uitleg (pagina 7)
Werkwoorden:
• Overzicht tijden
• Overzicht tijden 2 met vertaling (pagina 29 t/m 39)
• Overzicht werkwoord ‘λυω’
• Uitleg over het combineren van bepaalde letters
• Snel werkwoordsvormen herkennen (pagina 50)
Het augment:
• Uitleg (pagina 27)
Medium:
• Uitleg
• Uitleg 2: pagina 27 onderaan
Optativus:
• Uitleg
Praesens:
• Met dit liedje vergeet je nooit meer de praesens rijtjes!
• Uitleg
Imperfectum:
• Uitleg
Perfectum:
• Uitleg en oefeningen
Perfectum en plusquamperfectum:
• Uitleg (pagina 45/46)
Aoristus:
• Uitleg en oefeningen
• Uitleg 2: pagina 41 t/m 43
• Uitleg 3
• Overzicht sigmatische en pseudo-sigmatische aoristus
• Overzicht thematische auoristus
• Overzicht stamaoristus
Participium:
• Uitleg en oefeningen
• Uitleg 2 (pagina 71 t/m 75)
Futurum:
• UItleg (pagina 44)
Conjuctivus:
• Uitleg en oefeningen
Imperativus (gebiedende wijs):
• Uitleg
Stamtijdenlijst:
• Overzicht (pagina 47 t/m 49)
Naamvallen:
• Uitleg (pagina 57 t/m 63)
Bijwoordelijke bepaling:
• Uitleg (pagina 75)
Zefstandig naamwoord:
• Overzicht rijtjes
Bijvoeglijk naamwoord:
• Overzicht rijtjes
• Uitleg groep 1 en 2
Voornaamwoorden:
• Overzicht van alle voornaamwoorden + ‘αυτοϛ’
Persoonlijk voornaamwoord:
• Uitleg (pagina 16)
Bezittelijk voornaamwoord:
• Uitleg (onderaan pagina 16)
Vragend voornaamwoord:
• Uitleg (pagina 17/18)
Aanwijzend en verwijzend voornaamwoord:
• Uitleg (pagina 17 en 19)
Betrekkelijk voornaamwoord:
• Uitleg (pagina 17 en 20)
Onbepaald voornaamwoord:
• Uitleg (onderaan pagina 20)
Trappen van vergelijking:
• Uitleg
• Overzicht rijtjes
Hoofdzin:
• Uitleg (pagina 64/65)
Voorwaardelijke bijzin (realis, irrealis, potentialis):
• Uitleg
• Uitleg 2 (pagina 68/69)
Betrekkelijke bijzin:
• Uitleg (pagina 70)
Bijwoord:
• Uitleg (pagina 21)
Telwoord:
• Uitleg (pagina 22)
Partikels:
• Uitleg (pagina 23/24)
Dativus possessivus:
• Uitleg en oefeningen
Vertalen:
• Tips voor vertalen
• Hulp met vertalen en werkvertalingen van verschillende filosofische schrijvers

Scroll naar boven