HANDIGE LINKS

Latijn

Algemeen:
• Goede Latijn site met veel grammatica uitleg
• Uitleg over het leren van Latijn
• Allerlei soorten oefeningen
Werkwoorden:
• Praesens, imperfectum, futurm: overzicht rijtjes (+ conjuctivus)
• Perfectum, plusquamperfectum, futurum exactum: overzicht rijtjes (+ conjuctivus)
• Alfabetische stamtijdenlijst
• Oefeningen leerjaar 1
• Oefeningen leerjaar 2
• Oefeningen leerjaar 3
Passief:
• Deponentia: uitleg
• Praesens, imperfectum, futurum: rijtjes passief
• Perfectum, plusquamperfectum, futurum exactum: rijtjes passief
Participium:
• PFA: uitleg
• PPA: uitleg
• PPP: uitleg
Conjuctivus:
• Conjuctivus in een bijzin
• Conjuctivus in een hoofdzin

Infinitivus:
• Uitleg: praesens, perfectum, futurum en passief
Gerundi(v)um:
• Uitleg
Ablativus absolutus:
• Uitleg
Zelfstandig naamwoord:
• Groep 1 & 2
• Groep 3
• Groep 4 & 5
• Geslachtsregels (scrol wat naar beneden)

Bijvoeglijk naamwoord:
• Longus en Pulcher
• Felix, fortis en acer
Trappen van vergelijking:
• Rijtjes en uitleg
Persoonlijk voornaamwoord:
• Rijtjes en uitleg
• Persoonlijk voornaamwoord voor de 3e persoon: is, ea, id
• Oefeningen
Bezittelijk voornaamwoord:
• Rijtjes en uitleg
Wederkerend voornaamwoord:
• Rijtje
Aanwijzend voornaamwoord:
• Rijtjes
• Oefeningen
Betrekkelijk voornaamwoord:
• Uitleg en rijtjes
• Oefening
Vragend voornaamwoord:
• Uitleg en rijtjes
• Oefening
Onbepaald voornaamwoord:
• Oefeningen
AcI:
• Uitleg
Woorden leren:
• Tips om woorden te leren
Vertalen:
• Congruentie
• Vertaaltips
• Tekst besprekingen van verschillende filosofen
• Hulp bij het vertalen van teksten van verschillende filosofen
• Vertalingen van bijna alle Latijnse teksten
Stilistische middelen:
• Overzicht van alle stilistische middelen
• Alliteratie, anafora, antithese, asyndeton
• Chiasme, climax, elisie, enallage, eufemisme, hendiadys, hyperbaton, litotes, metafor, metonymia
• Paradox, parallellie, pars pro toto, personificatie, pleonasme, polysyndeton, retorische vraag, sententia, tautologie, vergelijking
Verteltechnieken:
• Uitleg
• Extra uitleg
Argumentatie:
• Uitleg

Scroll naar boven