BIJLESUUR LEREN LEREN | SCHEIKUNDE

Scheikunde

Algemeen:
• 1 Video uitleg verschillende onderwerpen
• 2 video uitleg verschillende onderwerpen
• Niveau 4 GYM Oefeningen meerdere onderwerpen (pdf)
• Uitwerking (pdf)
Examen:
• VWO scheikunde examen samenvatting
• Video uitleg examenopdrachten
• Oefenexamens havo
• Oefenexamens vwo
Oefentoetsen:
• Scheikundig rekenen, reactievergelijkingen, mol en molariteit)
• Oefenopgaven over verschillende onderwerpen en samenvattingen
Scheikundig rekenen:
• Oefeningen (pagina 4 en 5)
• Concentratie berekenen: uitleg
• Overmaat: uitleg
• Omrekenen met kruistabellen: uitleg
Reactievergelijkingen:
• Oefeningen (pagina 2 en 3)
• Ontledingsreactie
• Algemene uitleg
• Reactievergelijking kloppend maken
Mol:
• Oefeningen (pagina 3 en 4)
• Uitleg
Molariteit:
• Oefeningen (pagina 5 t/m 7)
• Video uitleg
Atoombouw:
• Uitleg
• Uitleg 2
• Wat zijn atomen?
Periodiek systeem:
• Uitleg
• Uitleg 2
Chemische binding
• Uitleg
• Polaire atoombinding
• Dipool-dipool
• Polaire en atomaire atoombinding
• Atoombindingen
• Vanderwaalsbinding
• Oefentoets havo
• Uitwerking
• Oefentoets vwo
• Uitwerking
Stoffen en eigenschappen:
• Uitleg
• Kristalwater
• Suspensie
• Oplossingen en mengsels
• Oplosbaarheid
Metalen:
• Uitleg
• (Edele)metalen: uitleg
Roosters:
• Uitleg
Fasen:
• Uitleg
Volledige en onvolledige verbranding:
• Uitleg
Oxidatoren, reductoren en halfreacties:
• Uitleg
Elektrochemische cellen:
• Uitleg
Elektrolyse:
• Uitleg
Berekeningen aan redoxreacties:
• Uitleg
• Wat zijn redoxreacties?
Scheidingsmethoden:
• Uitleg
• Uitleg 2
Chromatografie:
• Uitleg
• Uitleg 2
Spectrometrie:
• Uitleg
Koolstof verbindingen:
• Uitleg
• Koolwaterstoffen: alkanen, alkenen, alkynen, cycloalkanen
• Nova Havo 4 H5 Koolstofverbindingen- Oefentoets
Stereo-isomerie:
• Uitleg
Hydrolyse reactie, condensatiereactie (onder het kopje reacties):
• Uitleg
Polymeren:
• Uitleg
• Polymeren en monomeren: uitleg
Zuren en basen:
• Uitleg
• Uitleg 2
• Zuur-base reacties
Groen chemie:
• Uitleg
Reactiesnelheid:
• Uitleg
• Uitleg 2
Reactiewarmte:
• Uitleg
Reactie energie:
• Uitleg
Evenwichten:
• Uitleg
• Uitleg 2
Biochemie:
• Uitleg
Hydrofiel en hydrofoob:
• Uitleg

Scroll naar boven