HANDIGE LINKS VOOR ALLE VAKKEN

Om snel dingen op te zoeken en als handige hulp bij het leren voor je toetsen. Als je zelf een link hebt toe te voegen, meld dit dan hier via ons CONTACTFORMULIER

Nederlands

Grammatica woordsoorten:
• Uitleg en oefeningen
• Oefeningen 2
• Uitleg 2 (scrol helemaal naar beneden)
Grammatica zinsdelen:
• Ontleden zinsdelen met NG (pdf)
• Uitleg en oefeningen
• Oefeningen 2
• Uitleg 2 (scrol helemaal naar beneden)
Naamwoordelijk gezegde:
• Uitleg 1
• Uitleg 2
• Oefening: groep 8
• Oefening 2: middelbaar
• Oefening 3: middelbaar
Werkwoordstijden:
• Uitleg en oefeningen
• Oefeningen 2
Gebiedende wijs:
• Uitleg
• Oefening 1
Aanvoegende wijs:
• Uitleg
Leidende en bedrijvende vorm:
• Uitleg en oefeningen
Verwijswoorden:
• Uitleg en oefeningen
Spellingsregels:
• Uitleg over verschillende onderwerpen en oefeningen
• Spelling oefeningen 2
Werkwoordspelling:
• Uitleg en oefeningen
• Video: uitleg
• Oefeningen 2
Woordenschat:
• Oefeningen
• Oefeningen 2
Stijlfiguren:
• Uitleg en oefeningen
Formuleringsfouten:
• Verschillende formuleringsfouten met uitleg en oefeningen
Lezen, spreken en schrijven:
• Checklist: Je leeservaring beschrijven (pdf)
• Lezen: uitleg en oefeningen
• Lezen: hoofd- en bijzinnen
• Schrijven (brieven, teksten en samenvattingen): Uitleg en oefeningen
• Spreken: tips voor spreken in de klas/in het openbaar
Argumenteren:
• Argumentatie SAIL-methode (pdf)
• Video uitleg: argumentatiestructuren, redeneringen, drogredenen en soorten argumenten
• Redeneringen: uitleg en oefeningen
• Argumentatiestructuren: uitleg en oefeningen
• Drogredenen: uitleg en oefeningen
Literatuur en poëzie:
• Het schoolexamen literatuur
• Alles voor je lijst
• Literatuurgeschiedenis
• Literaire begrippen
• Uitleg over theorie van poëzie (pdf)
• Poëzie uitleg (Lek&Linge PPT)
• Vragen die je kunt verwachten op een boektoets
• Rozemarijn.net
• Moderne Literatuur reader (VWO4-Heemlanden)
• Poëzie Literatuur reader (VWO5-Heemlanden)
• PO Schrijver reader (VWO5-Heemlanden)
• Wereldliteratuur reader (VWO6-Heemlanden)
• Literatuur verlichting reader (VWO4-Heemlanden)
• Liefde en literatuur in de renaissance reader (VWO4-Heemlanden)
• Literatuur in de renaissance reader (VWO4-Heemlanden)
• Literatuur in de middeleeuwen reader (VWO4-Heemlanden)
• Romantiek en Naturalisme reader (VWO5-Heemlanden)
• Oefentoets literatuur (VWO5-Heemlanden)
• Oefentoets literatuur antwoorden (VWO5-Heemlanden)


 

Engels

Algemeen:
• Uitleg (in het Engels) over elk onderwerp en goede opdrachten
• MeesterGijs (goede site, niet kosteloos)
• Video uitleg meester Gijs
• Youtube: Engels Academie
• Youtube: Engels gemist
 Werkwoordstijden (verb tenses):
• Uitleg van alle werkwoordstijden
• Uitleg 2
• Oefenen met 1 tijd
• Oefenen met 2 of meer tijden
Toekomende tijd (future tense):
• Oefeningen (scrol wat naar beneden)
Lijdende vorm (passive):
• Oefeningen (scrol wat naar beneden)
Onregelmatige werkwoorden (irregular verbs):
• Lijst met onregelmatige werkwoorden
• Oefeningen
Hulpwerkwoorden (auxiliary verbs):
• Uitleg
Zelfstandige naamwoorden (nouns):
• Uitleg
• Oefeningen
Lidwoorden (articles):
• Uitleg
• Oefeningen
Voornaamwoorden (pronouns):
• Uitleg en oefeningen
• Uitleg 2
Bijwoord (adverb) en bijvoeglijk naamwoord (adjective):
• Oefeningen
• Uitleg bijvoeglijk naamwoord
• Uitleg bijwoord
Voegwoorden (conjunctions) en verbindingswoorden:
• Oefeningen
Conditionals:
• Uitleg en oefeningen
• Uitleg zero conditional en oefeningen
• Uitleg first conditional en oefeningen
• Uitleg second conditional en oefeningen
• Uitleg third conditional en oefeningen
Reported speech:
• Uitleg en oefeningen
Modal verbs:
• Uitleg en oefeningen
Gerund and to-infinitive:
• Oefeningen
• Uitleg en oefeningen 2
Phrasal verbs:
• Uitleg en oefeningen 1
• Uitleg en oefeningen 2
Telwoorden en de datum:
• Uitleg en oefeningen
Bezitsvorm (’s / ‘ / of):
• Uitleg en oefeningen
Trappen van vergelijking (comperative and superlative):
• Uitleg en oefeningen
• Uitleg 2
For, since and ago:
• Uitleg en oefeningen
Few, a few, little, a little:
• Uitleg en oefeningen
• Oefening 2
Much, many, a lot:
• Uitleg en oefeningen
Some and any:
• Uitleg en oefeningen
This, these, that, those:
• Uitleg
Who, which, that, whose (relative pronouns):
• Uitleg
Uitleg en oefeningen
Can and must:
• Uitleg
• Oefening
• Oefening 2
Would:
• Uitleg
As and like:
• Uitleg en oefeningen
Prepositions:
• Uitleg en oefeningen
Klokkijken:
• Uitleg en oefeningen
Ontkenning:
• Uitleg
Vragen stellen:
• Uitleg
• Uitleg tag questions en een oefening onderaan de pagina
Gebiedende wijs (imperative):
• Uitleg
Lezen, luisteren, spreken en schrijven:
• Niveau A2: makkelijk
• Niveau B1: laag gemiddeld
• Niveau B2: bovengemiddeld
• Niveau C1: moeilijk
• Tips formele brief
• Report en Proposal schrijven
Extra leesvaardigheid:
• Oefenen: onderbouw
• Oefenen 2: onderbouw
• Oefenen: bovenbouw
• Oefenen 2: bovenbouw
Extra luistervaardigheid:
• Oefenen: onderbouw
• Oefenen: bovenbouw
• Oefenen: onderbouw en bovenbouw
Cambridge examen:
• Tips en oefeningen
Boektoets:
Boektoets oefenen
Brief in het Engels:
Tips formele brief schrijven

Frans

Algemeen:
• Video uitleg
• Nog meer video uitleg
• Leertips
Lidwoorden:
• Uitleg: enkelvoud
• Uitleg: meervoud
• Uitleg: het delend lidwoord
• Oefening: delend lidwoord
• Oefening: bovenbouw
Samentrekkingen (du, des, au, aux):
• Uitleg
• Oefening
Werkwoorden:
• Oefening: avoir, être, aller, faire, il y a, -er werkwoorden in présent en passé composé
• Verbuga: hier leer je alle werkwoorden in alle tijden
Regelmatige werkwoorden op -er:
• Uitleg
• Oefeningen
Onregelmatige werkwoorden:
• avoir – être – aller – faire – prendre
Werkwoorden op -ir:
• Uitleg (scrol wat naar beneden)
• Oefening
• Oefeningen 2
Wederkerende werkwoorden:
• Uitleg
Voltooid tegenwoordige tijd (passé composé):
• Uitleg
• Avoir, être, aller en faire in passé composé
• Oefening
• Oefening 2
Onvoltooid verleden tijd (imperfait):
• Uitleg
• Oefeningen
Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (futur):
• Uitleg
• Oefening
• Oefeningen 2
Futur proche:
• Uitleg
• Oefeningen
Conditionnel/futur du passé:
• Uitleg
• Oefening
Gebiedende wijs (l’impératif):
• Uitleg
• Oefeningen
Zelfstandig naamwoord:
• Uitleg
Bijvoeglijk naamwoord:
• Uitleg 1
• Uitleg 2
• Uitzonderingen
• Oefening
Bijwoord:
• Uitleg
• Oefening: bijvoeglijk naamwoord of bijwoord?
• Oefening: van bijvoeglijk naamwoord naar bijwoord
Bezittelijk voornaamwoord:
• Uitleg
• Uitleg: het bezittelijk voornaamwoord met lidwoord
• Oefening
• Oefening 2
Aanwijzend voornaamwoord:
• Uitleg
• Oefening
• Oefening 2
Persoonlijk voornaamwoord:
• Uitleg
• Oefening
• Oefeningen 2
Betrekkelijk voornaamwoord:
• Uitleg 1
• Uitleg 2
• Oefeningen
Onbepaald voornaamwoord:
• Uitleg
Vraagwoord:
• Uitleg
• Oefening
• Oefening: het vraagwoord ‘wat’
• Nog een oefening
Voegwoorden:
• Lijst van voegwoorden
Voorzetsels:
• Uitleg
• Oefening
Trappen van vergelijking:
• Uitleg 1
• Uitleg 2
• Oefeningen
In/naar + steden of landen:
• Uitleg
• Oefening
Y en EN:
• Uitleg
• Oefeningen
Telwoorden:
• Uitleg
• Oefening
Datum:
• Uitleg
Ontkenning:
• Uitleg
• Oefening
• Oefeningen 2
De tijd:
• Uitleg
• Oefening
• Oefeningen 2 (scrol wat naar beneden)
Zinsopbouw:
• Uitleg
Luistervaardigheid:
• Oefeningen
Leesvaardigheid:
• Tips voor een leestoets
• Oefenteksten

Latijn

Algemeen:
• Goede Latijn site met veel grammatica uitleg
• Allerlei soorten oefeningen
Werkwoorden:
• Praesens, imperfectum, futurm: overzicht rijtjes (+ conjuctivus)
• Perfectum, plusquamperfectum, futurum exactum: overzicht rijtjes (+ conjuctivus)
• Alfabetische stamtijdenlijst
• Oefeningen leerjaar 1
• Oefeningen leerjaar 2
• Oefeningen leerjaar 3
Passief:
• Deponentia: uitleg
• Praesens, imperfectum, futurum: rijtjes passief
• Perfectum, plusquamperfectum, futurum exactum: rijtjes passief
Participium:
• PFA: uitleg
• PPA: uitleg
• PPP: uitleg
Conjuctivus:
• Conjuctivus in een bijzin
• Conjuctivus in een hoofdzin

Infinitivus:
• Uitleg: praesens, perfectum, futurum en passief
Gerundi(v)um:
• Uitleg
Ablativus absolutus:
• Uitleg
Zelfstandig naamwoord:
• Groep 1 & 2
• Groep 3
• Groep 4 & 5
• Geslachtsregels (scrol wat naar beneden)

Bijvoeglijk naamwoord:
• Longus en Pulcher
• Felix, fortis en acer
Trappen van vergelijking:
• Rijtjes en uitleg
Persoonlijk voornaamwoord:
• Rijtjes en uitleg
• Persoonlijk voornaamwoord voor de 3e persoon: is, ea, id
• Oefeningen
Bezittelijk voornaamwoord:
• Rijtjes en uitleg
Wederkerend voornaamwoord:
• Rijtje
Aanwijzend voornaamwoord:
• Rijtjes
• Oefeningen
Betrekkelijk voornaamwoord:
• Uitleg en rijtjes
• Oefening
Vragend voornaamwoord:
• Uitleg en rijtjes
• Oefening
Onbepaald voornaamwoord:
• Oefeningen
AcI:
• Uitleg
Woorden leren:
• Tips om woorden te leren
Vertalen:
• Congruentie
• Vertaaltips
• Tekst besprekingen van verschillende filosofen
• Hulp bij het vertalen van teksten van verschillende filosofen
• Vertalingen van bijna alle Latijnse teksten
Stilistische middelen:
• Overzicht van alle stilistische middelen
• Alliteratie, anafora, antithese, asyndeton
• Chiasme, climax, elisie, enallage, eufemisme, hendiadys, hyperbaton, litotes, metafor, metonymia
• Paradox, parallellie, pars pro toto, personificatie, pleonasme, polysyndeton, retorische vraag, sententia, tautologie, vergelijking
Verteltechnieken:
• Uitleg
• Extra uitleg
Argumentatie:
• Uitleg

Grieks

Algemeen:
• Video: tekst besprekingen en grammatica uitleg
• Video uitleg grammatica
Het alfabet:
• Rijtje
Spiritus:
• Uitleg (pagina 7)
Werkwoorden:
• Overzicht tijden
• Overzicht tijden 2 met vertaling (pagina 29 t/m 39)
• Overzicht werkwoord ‘λυω’
• Uitleg over het combineren van bepaalde letters
• Snel werkwoordsvormen herkennen (pagina 50)
Het augment:
• Uitleg (pagina 27)
Medium:
• Uitleg
• Uitleg 2: pagina 27 onderaan
Optativus:
• Uitleg
Praesens:
• Met dit liedje vergeet je nooit meer de praesens rijtjes!
• Uitleg
Imperfectum:
• Uitleg
Perfectum:
• Uitleg en oefeningen
Perfectum en plusquamperfectum:
• Uitleg (pagina 45/46)
Aoristus:
• Uitleg en oefeningen
• Uitleg 2: pagina 41 t/m 43
• Uitleg 3
• Overzicht sigmatische en pseudo-sigmatische aoristus
• Overzicht thematische auoristus
• Overzicht stamaoristus
Participium:
• Uitleg en oefeningen
• Uitleg 2 (pagina 71 t/m 75)
Futurum:
• UItleg (pagina 44)
Conjuctivus:
• Uitleg en oefeningen
Imperativus (gebiedende wijs):
• Uitleg
Stamtijdenlijst:
• Overzicht (pagina 47 t/m 49)
Naamvallen:
• Uitleg (pagina 57 t/m 63)
Bijwoordelijke bepaling:
• Uitleg (pagina 75)
Zefstandig naamwoord:
• Overzicht rijtjes
Bijvoeglijk naamwoord:
• Overzicht rijtjes
• Uitleg groep 1 en 2
Voornaamwoorden:
• Overzicht van alle voornaamwoorden + ‘αυτοϛ’
Persoonlijk voornaamwoord:
• Uitleg (pagina 16)
Bezittelijk voornaamwoord:
• Uitleg (onderaan pagina 16)
Vragend voornaamwoord:
• Uitleg (pagina 17/18)
Aanwijzend en verwijzend voornaamwoord:
• Uitleg (pagina 17 en 19)
Betrekkelijk voornaamwoord:
• Uitleg (pagina 17 en 20)
Onbepaald voornaamwoord:
• Uitleg (onderaan pagina 20)
Trappen van vergelijking:
• Uitleg
• Overzicht rijtjes
Hoofdzin:
• Uitleg (pagina 64/65)
Voorwaardelijke bijzin (realis, irrealis, potentialis):
• Uitleg
• Uitleg 2 (pagina 68/69)
Betrekkelijke bijzin:
• Uitleg (pagina 70)
Bijwoord:
• Uitleg (pagina 21)
Telwoord:
• Uitleg (pagina 22)
Partikels:
• Uitleg (pagina 23/24)
Dativus possessivus:
• Uitleg en oefeningen
Vertalen:
• Tips voor vertalen
• Hulp met vertalen en werkvertalingen van verschillende filosofische schrijvers

Economie

Algemeen:
• lweo
• Youtube: Economie Academy
• Youtube: Os Academie
• Youtube: Economie pagina
• Algemene begrippenlijst
• Uitleg (allerlei onderwerpen)
• Uitleg indexcijfers
Schaarste:
• Uitleg
• Uitleg productiefactoren
• Uitleg schaarste
• Uitleg welvaart
• Uitleg opofferingskosten
• Oefening opofferingskosten
• Uitleg inkomensvraagcurve en budgetlijn
• Oefening budgetlijn
• Oefening budgetlijn 2
• Uitleg indifferentiecurve
Ruil:
• Uitleg en oefening arbeidsproductiviteit
• Uitleg absoluut en comparatief kostenvoordeel
• Oefening absoluut en comparatief kostenvoordeel
• Uitleg transactiekosten
Geld:
• Uitleg giraal en chartaal geld
• Uitleg functies van geld M1 M2 M3
• Oefening maatschappelijke geldhoeveelheid
Markten:
• Uitleg marktvormen
• Uitleg vraag en aanbod (marktmechanisme en evenwichtsprijs)
• Uitleg consumentensurplus
• Uitleg producentensurplus
• Uitleg consumentensurplus en producentensurplus
• Oefening consumentensurplus en producentensurplus
• Uitleg tekenen en berekenen marktmodel
• Oefening marktmodel tekenen
Elasticiteiten:
• Uitleg ceteris paribus
• Uitleg elasticiteiten
• Uitleg prijselasticiteit van de vraag
• Oefening prijselasticiteit van de vraag
• Uitleg kruisprijselasticiteit
• Uitleg inkomenselasticiteit
• Uitleg complementaire goederen
• Uitleg substitutionele goederen
Kosten:
• Uitleg vaste en variabele kosten
• Uitleg constante kosten
• Uitleg variabele kosten
• Uitleg marginale kosten
• Oefening soorten kosten
• Oefening soorten kosten tekenen
• Uitleg bedrijfskolom
• Uitleg break-even point
Overheidsingrijpen op de markt:
• Uitleg heffing in de aanbodlijn
• Uitleg subsidie in de aanbodlijn
• Uitleg minimumprijs
• Uitleg maximumprijs
• Uitleg minimum- en maximumprijs
• Oefening heffing
• Oefening subsidie
• Oefening minimumprijs
• Uitleg groei- en stabiliteitspact
Ruilen over de tijd:
• Uitleg ruilen over de tijd
• Uitleg oorzaken en gevolgen van inflatie en deflatie
• Uitleg rëeel en nominaal inkomen berekenen
• Uitleg CPI
• Oefening inflatie en CPI
• Oefening inflatie
Pensioen:
• Uitleg omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel
• Uitleg omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel 2
• Oefening AOW
• Uitleg pensioenfondsen en dekkingsgraad
• Uitleg i/a-ratio
• Uitleg vergrijzing
• Uitleg begrotingstekort, financieringstekort en staatsschuld
Gevangenendilemma:
• Uitleg
• Uitleg en oefeningen
Samenwerken en onderhandelen:
• Uitleg verzonken kosten en berovingsprobleem
• Oefening verzonken kosten en berovingsprobleem
• Uitleg externe effecten
• Uitleg externe effecten 2
• Uitleg soorten goederen
• Uitleg arbeidsmarkt
• Uitleg cao
• Uitleg loon-prijsspiraal
Verzekeringen:
• Uitleg verzekeringen (moral hazard, averechtse selectie, asymmetrische informatie)
• Uitleg eigen risico en bonus malus
• Oefening eigen risico
• Uitleg sociale zekerheid
Ondernemen:
• Uitleg rechtsvormen
• Uitleg balans en resultatenrekening
• Uitleg balans en resultatenrekening 2
• Oefening balans en resultatenrekening
• Uitleg afschrijvingen
Beleggen:
• Uitleg beleggingsvormen
• Uitleg beleggen
• Uitleg obligaties
• Oefening obligaties
Welvaart en groei:
• Uitleg welvaart
• Uitleg economische kringloop
• Oefening economische kringloop
• Uitleg nationale rekeningen
• Uitleg betalingsbalans
• Uitleg wisselkoers
• Oefening betalingsbalans en wisselkoers
Inkomen en herverdeling:
• Uitleg Inkomen (primair, secundair, tertiair)
• Uitleg lorenzcurve
• Uitleg gini-coëfficiënt (Engels)
• Oefening lorenzcurve tekenen
• Uitleg inkomstenbelasting
• Oefening inkomstenbelasting berekenen
• Uitleg investeren
• Uitleg productiecapaciteit
• Uitleg p/a ratio
• Internationale economische samenwerking
Goede tijden, slechte tijden:
• Uitleg conjunctuur en structuur
• Uitleg conjunctuur (anti-cyclisch en pro-cyclisch)
• Uitleg conjunctuurklok
• Uitleg geldillusie
Centrale bank:
• Uitleg geldschepping of geldvernietiging
• Uitleg verkeersvergelijking van Fisher
• Oefeningen verkeersvergelijking van Fisher
• Uitleg liquiditeitsval
• Uitleg monetair beleid
Modellen van Keynes:
• Model 1 (gesloten economie zonder overheid)
• Model 2 (gesloten economie met overheid)
• Model 3 (multipliers)
• Model 4 (met buitenland)
• Les 1 macro economische modellen
 Les 2 macro economische modellen

Natuurkunde

Scheikunde

Algemeen:
• 1 Video uitleg verschillende onderwerpen
• 2 video uitleg verschillende onderwerpen
• Niveau 4 GYM Oefeningen meerdere onderwerpen (pdf)
• Uitwerking (pdf)
Examen:
• VWO scheikunde examen samenvatting
• Video uitleg examenopdrachten
• Oefenexamens havo
• Oefenexamens vwo
Oefentoetsen:
• Scheikundig rekenen, reactievergelijkingen, mol en molariteit)
• Oefenopgaven over verschillende onderwerpen en samenvattingen
Scheikundig rekenen:
• Oefeningen (pagina 4 en 5)
• Concentratie berekenen: uitleg
• Overmaat: uitleg
• Omrekenen met kruistabellen: uitleg
Reactievergelijkingen:
• Oefeningen (pagina 2 en 3)
• Ontledingsreactie
• Algemene uitleg
• Reactievergelijking kloppend maken
Mol:
• Oefeningen (pagina 3 en 4)
• Uitleg
Molariteit:
• Oefeningen (pagina 5 t/m 7)
• Video uitleg
Atoombouw:
• Uitleg
• Uitleg 2
• Wat zijn atomen?
Periodiek systeem:
• Uitleg
• Uitleg 2
Chemische binding
• Uitleg
• Polaire atoombinding
• Dipool-dipool
• Polaire en atomaire atoombinding
• Atoombindingen
• Vanderwaalsbinding
• Oefentoets havo
• Uitwerking
• Oefentoets vwo
• Uitwerking
Stoffen en eigenschappen:
• Uitleg
• Kristalwater
• Suspensie
• Oplossingen en mengsels
• Oplosbaarheid
Metalen:
• Uitleg
• (Edele)metalen: uitleg
Roosters:
• Uitleg
Fasen:
• Uitleg
Volledige en onvolledige verbranding:
• Uitleg
Oxidatoren, reductoren en halfreacties:
• Uitleg
Elektrochemische cellen:
• Uitleg
Elektrolyse:
• Uitleg
Berekeningen aan redoxreacties:
• Uitleg
• Wat zijn redoxreacties?
Scheidingsmethoden:
• Uitleg
• Uitleg 2
Chromatografie:
• Uitleg
• Uitleg 2
Spectrometrie:
• Uitleg
Koolstof verbindingen:
• Uitleg
• Koolwaterstoffen: alkanen, alkenen, alkynen, cycloalkanen
Stereo-isomerie:
• Uitleg
Hydrolyse reactie, condensatiereactie (onder het kopje reacties):
• Uitleg
Polymeren:
• Uitleg
• Polymeren en monomeren: uitleg
Zuren en basen:
• Uitleg
• Uitleg 2
• Zuur-base reacties
Groen chemie:
• Uitleg
Reactiesnelheid:
• Uitleg
• Uitleg 2
Reactiewarmte:
• Uitleg
Reactie energie:
• Uitleg
Evenwichten:
• Uitleg
• Uitleg 2
Biochemie:
• Uitleg
Hydrofiel en hydrofoob:
• Uitleg

Geschiedenis

Algemeen:
• Youtube: JORT geschiedenis
• Youtube: ZAG-geschiedenis
• Alle kenmerkende aspecten met uitleg
• Uitleg over alle onderwerpen
• Uitleg en oefentoetsen bij alle tijdvakken
• Uitleg primaire en secundaire bronnen
• Goede informatie voor verslagen
Hoe leer je geschiedenis?
• Zó leer je geschiedenis het best
• Zó vat je geschiedenis samen
• Zó leer je kenmerkende aspecten
• Tips voor je eindexamen
Tips voor je eindexamen 2
Tijd van de jagers en boeren: (prehistorie)
• Uitleg
• Oefenvragen
• Video uitleg
• Video’s over alle kenmerkende aspecten van dit tijdvak
Tijd van Grieken en Romeinen: (klassieke oudheid)
• Uitleg oude Grieken
• Uitleg Romeinen
• Oefentoetsen bij dit tijdvak
• Uitleg over alle kenmerkende aspecten van dit tijdvak
• Video uitleg over alle kenmerkende aspecten van dit tijdvak
Tijd van de monniken en ridders: (vroege middeleeuwen)
• Uitleg hofstelsel en horigheid
• Uitleg: verschil tussen feodale- en leenstelsel
• Uitleg Karel de Grote
• Uitleg standenmaatschappij
• Video uitleg over alle kenmerkende aspecten van dit tijdvak
• Oefentoets
Tijd van steden en staten: (late middeleeuwen)
• Video uitleg over alle kenmerkende aspecten van dit tijdvak
• Oefenvragen bij dit tijdvak
• Uitleg over Karel V
• Uitleg kruistochten
Tijd van ontdekkers en hervormers: (renaissance)
• Vragen Ontdekking en verovering (Havo-VWO2)
• Antwoorden Ontdekking en verovering (Havo-VWO2)
• Vragen de Opstand (Havo-VWO2)
• Antwoorden de Opstand (Havo-VWO2)
• Video uitleg over alle kenmerkende aspecten van dit tijdvak
• Uitleg renaissance
• Uitleg humanisme
• Uitleg memento mori en carpe diem
• Uitleg reformatie/hervorming
• Uitleg homo universalis
• Uitleg driehoekshandel
• Uitleg ontdekkingsreizen en Europese expansie
• Uitleg Cristopher Columbus
• Oefentoetsen bij dit tijdvak
Tijd van regenten en vorsten:
• Vragen de Republiek (Havo-VWO2)
• Antwoorden de Republiek (Havo-VWO2)
• Video uitleg over alle kenmerkende aspecten bij dit tijdvak
• Uitleg Gouden Eeuw
• Uitleg kunst in de Gouden Eeuw
• Video uitleg Gouden Eeuw
• Uitleg wetenschappelijke revolutie
• Oefentoetsen bij dit tijdvak
Tijd van pruiken en revoluties: (verlichting)
• Vragen de Verlichting (Havo-VWO2)
• Antwoorden de Verlichting (Havo-VWO2)
• Video uitleg over alle kenmerkende aspecten bij dit tijdvak
• Uitleg verlichting
• Uitleg verlichting 2
• Uitleg absolutisme
• Uitleg democratische revoluties
• Uitleg Franse revolutie
• Oefentoetsen bij dit tijdvak
Tijd van burgers en stoommachines:
• Vragen Fabrikanten en arbeiders (Havo-VWO2)
• Antwoorden Fabrikanten en arbeiders (Havo-VWO2)
• Video uitleg over alle kenmerkende aspecten bij dit tijdvak
• Uitleg liberalisme
• Uitleg socialisme
• Uitleg feminisme
• Uitleg confessionalisme
• Uitleg nationalisme
• Uitleg modern imperialisme
• Oefentoetsen bij dit tijdvak
Tijd van de wereldoorlogen:
• Feniks, studievragen, hoofdstuk 3, De Wereldoorlog
• Vragen Islam en Midden Oosten (VWO5)
• Historisch overzicht Islam en Midden Oosten(VWO5)
• Video uitleg over alle kenmerkende aspecten bij dit tijdvak
• Uitleg economische wereldcrisis/grote depressie
• Video uitleg economische wereldcrisis/grote depressie
• Uitleg republiek van Weimar
• Uitleg hyperinflatie en Dawesplan
• Uitleg Eerste Wereldoorlog (oorzaken)
• Uitleg Eerste Wereldoorlog (verloop en bondgenootschappen)
• Uitleg gevolgen Eerste Wereldoorlog (verdrag van Versailles)
• Uitleg interbellum
• Uitleg Tweede Wereldoorlog (oorzaken)
• Uitleg Tweede Wereldoorlog (verloop)
• Uitleg Tweede Wereldoorlog (ook holocaust aan het einde)
• Uitleg Anne Frank
• Oefentoetsen bij dit tijdvak
Tijd van televisie en computer:
• Video uitleg over alle kenmerkende aspecten bij dit tijdvak
• Uitleg dekolonisatie
• Uitleg koude oorlog
• Uitleg Koude Oorlog 2
• Uitleg Koude Oorlog 3
• Uitleg Berlijnse muur en ijzeren gordijn
• Uitleg val van de Berlijnse muur
• Uitleg Europese eenwording
• Oefentoets bij dit tijdvak

Maatschappijleer

Algemeen:
• Uitleg over alle onderwerpen
• Uitleg over alle onderwerpen (VMBO)
• Youtube: Wessel Peeters
• Uitleg normen en waarden
Hoe leer je maatschappijleer?
• Zo leer je maatschappijleer
• Zo vat je maatschappijleer samen
• Tips om maatschappijleer te leren en oefenen (pdf Oosterlicht)
Rechtsstaat > grondwet en strafrecht
• Oefentoets rechtsstaat VWO (pdf Oosterlicht)
• Uitwerkingen oefentoets rechtsstaat VWO (pdf Oosterlicht)
• Uitleg over het hele hoofdstuk (HAVO/VWO)
• Uitleg rechtsstaat
• Uitleg strafrecht
• Uitleg: wat gebeurt er bij een rechtszaak?
• Uitleg: wat gebeurt er bij een rechtszaak? 2
• Uitleg grondwet
• Uitleg legaliteitsbeginsel
• Uitleg trias politica
• Uitleg trias politica 2
• Oefening trias politica (pdf Oosterlicht)
Parlementaire democratie > politiek
• Oefentoets parlementaire democratie VWO (pdf Oosterlicht)
• Uitwerkingen oefentoets parlementaire democratie VWO (pdf Oosterlicht)
• Uitleg over het hele hoofdstuk (VMBO)
• Uitleg verschillende bestuursvormen (van democratie tot monarchie)
• Uitleg parlementaire democratie in Nederland
• Uitleg Eerste Kamer (wetten en plichten)
• Uitleg Tweede Kamer (wetten en plichten)
• Uitleg taken en rechten van Eerste en Tweede kamer
• Uitleg tot stand komen van wetten
• Uitleg kabinetsformatie
• Uitleg politieke stromingen
• Uitleg liberalisme, socialisme, confessionalisme
• Uitleg: wat is nou het verschil tussen links en rechts?
• Uitleg: wat is het verschil tussen progressief en conservatief?
• Uitleg verschil parlement, kabinet en regering
• Uitleg politieke partijen en hun functies
Pluriforme samenleving > culturen en migratie
• Uitleg cultuur (dominant, sub en tegen)
• Uitleg pluriforme samenleving
• Uitleg over het verschil tussen een pluriforme- en multiculturele samenleving
• Uitleg sociale cohesie
• Uitleg migratie
• Uitleg pushfactoren en pullfactoren (met oefening)
• Uitleg maatschappelijke ladder
• Uitleg socialisatie
Verzorgingsstaat
• Algemene uitleg verzorgingsstaat
• Uitleg: wat is een verzorgingsstaat?
• Uitleg verschil planeconomie en vrijemarkteconomie
• Uitleg: hoe is de verzorgingsstaat ontstaan?

Basisschool taal
Algemeen:
• Klankenblad
Groep 3/4:
• Woordflitsen
• Dictee spelling
• Dictee luisterwoorden
• Dictee onthoudwoorden
• Dictee tweelingwoorden
• Dictee regelwoorden
• Zinnen aanvullen/koppelen aan plaatjes
• Hakken, flitsen, welk woord hoor bij het geluid en tegenstellingen
• Rijmen
• Spreekwoorden
• Woordsoort benoemen
Spelling:
• Alles
• Groep 4 alles
• Tegenstellingen
• Dubbelwoord
• Paren
• Woordvoming
• Lettergrepen
• Zinnen
Woordenschat:
• Woorden gerelateerd aan bestuur, dieren, materialen, natuur, overig, voeding,
boerderij, kleding, mensen, omgeving, sport (groep 4)
• Woorden gerelateerd aan beroepen, culturen, dieren, fantasie, kleding, lente,
mensen, sporten, verzorging, winter, zomer, eten en drinken, herfst, kunst,
lichaam, natuur, verkeer, voorwerpen, wonen (groep 3)
Groep 7/8:
Flitsen/ontbrekende letters:
• -iaal -ieel -ueel -eaal
• -sch-
• -v- of -f-
• -s- of -z-
• -ei- of -ij-
• -ng- of -nk-
• -ch(t)
• -i- of -ie- 
• be-, ge- of ver-
• -ou(w) of -au(w)  
• -aai-, -ooi- of -oei-
• -eer-, -aar-, -oor- of -uur-
• -c- als -k- of -s-
• -sc-
• -th-
• sch- of -sch voor of achter het woord
• -xyq-
• -ch- of ‘sj’-klank
• -cht of -gt
• -b- als ‘p’-klank
Spelling:
• Lange of korte klank (-a- of -aa-, -e- of -ee- of -o- of -oo-)
• -heid of -teit
• -lijk of -ig
• -baar, -loos, -ling of ont-
• Tussenletter n of juist niet
• Verbindings met -s
Fout gespelde woorden:
• Allerlei meervouden
• Welk woord is fout gespeld?
• Welke meervoud is goed?
• Meervoud: -en (en af en toe meervoud -s)
• Meervoud: -f/-v en -s/-z
• Verkleinwoorden
• Trappen van vergelijking
Woordsoorten:
• Lidwoord, zelfstandig naamwoord of bijvoeglijk naamwoord
• Persoonlijk, bezittelijk of wederkerend voornaamwoord
• Voeg woord, telwoord of voorzetsel
• Lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of werkwoord
• Aanwijzend, betrekkelijk, persoonlijk of bezittelijk voornaamwoord
• Lidwoorden
• Voorzetsels
• Werkwoorden en koppelwerkwoorden
• Bijvoeglijk naamwoorden
• Zelfstandig naamwoorden
• Vragend voornaamwoord
• Betrekkelijk voornaamwoord
• Wederkerig voornaamwoord
• Wederkerend voornaamwoord
• Gebiedende wijs
• Persoonlijke voornaamwoorden
• Bezittelijke voornaamwoorden
Werkwoordspelling:
• Verleden tijd
• Tegenwoordige tijd
• Bijvoeglijk gebruikt als voltooid deelwoord
• Stam
• Infinitief (kiezen tussen infinitief, voltooid deelwoord en persoonsvorm)
• Persoonlijke voornaamwoorden
• T.t. + v.t. + voltooid deelwoord + bijvoeglijk als voltooid deelwoord
• Tegenwoordig deelwoord
• Voltooid Deelwoord + onvoltooid deelwoord
• Bijzondere werkwoorden (zijn, hebben, kunnen, zullen, mogen, willen) 
• Vervoeging van Engelse werkwoorden
Woordenschat:
• Tegenstellingen
• Synoniemen
• Dubbelop
Lettergrepen:
• Woorden plakken
• Woorden Hakken
• Lettergrepen tellen
Zinsontleding:
• Bijwoordelijke bepaling
• Persoonsvorm
• Persoonsvorm / onderwerp / gezegde
• Onderwerp
• Meewerkend voorwerp
• Naamwoordelijk of werkwoordelijk gezegde
• Zinnen knippen
• Persoonsvorm
• Onderwerp, persoonsvorm, nmw + ww gezegde, lv, mw, bwb
Spreekworden en vergelijkingen:
•  Spreekwoorden en vergelijkingen 1
•  Spreekwoorden en vergelijkingen 2
Interpunctie:
• Interpunctie algemeen
• Apostrof
• Trema
• Koppelteken
Studievaardigheden:
• Werkstuk en PowerPoint maken

Basisschool rekenen
Algemeen
• Rekentoppers
• Breuken oefenblad
Groep 3/4:
• Alles rekenen oefenen groep 4 (min, plus, keer, redactie, klokkijken, cijferen, geldsommen, getallenlijn, splitsen)
• Alles rekenen oefenen groep 3 (min, plus, geldsommen, getallenlijn, klokkijken, splitsen)
• Klokkijken
• Splitsen
• Splitsen t/m 100
• Rekenrek tot 10
• Rekenrek tot 20
• Plus en min sommen apart oefenen en gemengd
• Getallenlijn tot 20
• Plus en min sommen tot 50 en 100 oefenen, gemengd en tafels oefenen
• Geldsommen groep 3
• Meten en ruimte groep 3
Groep 5/6:
• Tafels
Groep 7/8:
• Leestrainer rekencito
• Redactiesommen
Splitsen:
• Splitsen algemeen
Getallen:
• Tellen tot 1.000.000
• Getallen vergelijken
• Getallenlijn
• Getalwaarde
• Afronden
• Speciale getallen
• Romeinse cijfers
Erbijsommen t/m 100.000:
• Vergelijking oplossen
• Vleksommen
Erafsommen t/m 100.000:
• Vergelijking oplossen
• Vleksommen
Cijferen:
• Leestrainer cijferen controletoets
• Leestrainer cijferen
• Erbijsommen tot 1.000.000
• Erafsommen tot 1.000.000
Delen:
• Deelspel
• Rekenspel: Autorace
• Delen met rest
• Staartdelen
Vermenigvuldigen:
• Redactiesommen
• Cijferend
• Cijferend met splitsen
Breuken:
• Breuken Algemeen
• Breuken oefenen
• Teller en noemer
• Breuken-Redactiesommen
• Breuken optellen
• Breuken aftrekken
• Breuken vermenigvuldigen
• Breuken delen
• Getallenlijn met breuken
• Van kommagetal naar breuk
Maten:
• Omtrek en oppervlakte
• Oppervlakte
• Inhoud
• Lengtematen omrekenen
• Vergelijkingen oplossen
• Gewicht-maten omrekenen
• Rekenen met maten (snelheid, geef je antwoord)
Procenten:
• Procenten Algemeen
Klokkijken:
• Leestrainer tijd
• Analoge klok 
• Digitale klok
Geld:
• Leestrainer geld
• Rekenen met geld
Grafieken, tabellen en kaartenlezen:
• Grafieken
• Tabellen
• Kaartlezen
• Van tabel naar grafiek
Kommagetallen:
• Kommagetallen algemeen
• Leestrainer kommagetallen
• Kommagetallen optellen en aftrekken
Rekenen met de rekenmachine:
• Leestrainer rekenmachine
Verhalende sommen:
• Verhaalsommen

 

Scroll naar top