(Cito)training op school

Coaches van Bijlesuur geven in de ochtend tussen 8:15-12:15 uur desgewenst (cito)training en bijles op school. Scholen kunnen Bijlesuur.nl inhuren onder schooltijd.

Een coach kan 2 leerlingen tegelijkertijd per uur intensief begeleiden. Het maakt niet uit in welk jaar en op welk niveau de leerling zit. In het bijzonder voor anderstalige leerlingen zou deze ondersteuning een uitkomst kunnen zijn. De leerling maakt onder andere oefeningen op Junior Einstein. Als een leerling iets niet begrijpt, legt de coach het haarfijn uit. Een leerling heeft via school wel een laptop, iPad of notebook en internet nodig.

Regelmatig adviseert een leerkracht om taal, rekenen en/of  begrijpend lezen extra op te pakken bij Bijlesuur. Leerlingen komen dan na schooltijd naar ons toe om te oefenen. Er kan nu ook -als school hiermee instemt- een uur in de ochtend op school worden geoefend. Een leerling is dan na schooltijd lekker vrij. Door training op school te geven, kan snel met de leerkracht worden overlegd over een onderdeel dat nog extra moet worden geoefend.

Waarom Bijlesuur?
Een leerkracht kan niet een uur naast twee leerlingen zitten om stap voor stap ondersteuning te bieden. Daar is gewoonweg de tijd niet voor! Leerlingen krijgen extra instructie van de leerkracht en moeten daarna “meters maken”. De coaches van Bijlesuur ondersteunen hierbij. 

training op basisschool Houten

Een leerling krijgt van Bijlesuur de inlogcode van Junior Einstein. 

Kosten 
De kosten voor een uur training op school bedragen € 20 per leerling, mits er 2 leerlingen per uur deelnemen en school de training onder schooltijd heeft goedgekeurd. 

Scroll naar boven