ZOMERSCHOOL

Bij Bijlesuur.nl kun je de laatste week van de zomervakantie (24-8 t/m 28-8) op afspraak van 08:30-12:30 uur een vak bijspijkeren. Je kunt ieder vak of onderdeel van een vak aanpakken. We leveren maatwerk en stemmen het vak of het onderdeel van een vak van tevoren goed met je af. Wij koppelen je aan de juiste coach. De kosten zijn zoals je van ons gewend bent € 28 per keer (voor 4 uur). 
 
Suggesties om op de pakken:

Middelbare school 

Talen

 • Literatuur
 • Nederlands: lezen, samenvatten, ontleden, spelling
 • Engels, Frans, Spaans en/of Duits: grammatica, lezen, uitspraak, luisteren, spreken
 • Grieks en Latijn
 Exacte vakken
 
 • wiskunde: goniometrische functies (bovenbouw)
 • wiskunde: meetkunde (onderbouw en bovenbouw)
 • wiskunde: vectoren (bovenbouw)
 • wiskunde: differentiëren en integreren (bovenbouw)
 • wiskunde: exponentiële verbanden (onderbouw)
 • wiskunde: ontbinden in factoren (onderbouw)
 • natuurkunde: quantumwereld (bovenbouw)
 • natuurkunde: kracht en beweging (onderbouw)
 • natuurkunde: elektriciteit (onderbouw)
 • scheikunde: mol berekenen, inclusief massapercentage en volumepercentage
 • scheikunde: Lewisstructuren (bovenbouw)
 • scheikunde: zuur-base (bovenbouw)
 • scheikunde: Redoxreacties (bovenbouw)
 • biologie: DNA (bovenbouw)
 • biologie: genen en erfelijkheid (boven en onderbouw)

Maatschappij vakken

 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Bedrijfseconomie
 • Maatschappijwetenschappen
 • Maatschappijleer
 • Kunstgeschiedenis

Basisschool

Rekenen 
 
 • splitsen, getallen, erbij en erafsommen
 • cijferen, vermenigvuldigen (+ tafels), delen
 • breuken, maten, procenten, verhoudingen
 • metriek, geld, tijd
 • grafieken, tabellen, alfabet
 • kommagetallen
 • rekenmachine
 • wiskundige tekens
 • vergelijkingen
 • leerdoel rekenen (groep 7 en 8)

Taal

 •  flitsen
 • spelling
 • woordvorming
 • lettergrepen
 • werkwoorden
 • woordsoorten
 • zinsontleding
 • woordenschat
 • spreekwoorden
Begrijpend lezen
 
 • een leesboek kiezen
 • de krant lezen 
 • het journaal kijken
 • denken en praten over het verhaal
 • de schrijver centraal
 • de lezer(s)
 • fictie en non-fictie, gedicht
 • leesstrategieën
 • leesplan: titel, tussenkopjes, illustratie, bron
 • tekstdoel
 • signaalwoorden en tekstverbanden
 • tekststructuren
 • samenvatten
 • verhalende teksten, weetteksten, doe-teksten, gedichten

Cito, Iep

 • rekenen
 • taal
 • begrijpend lezen
 • studievaardigheden

Nio

 • synoniemen
 • getallen
 • analogieën
 • rekenen
 • uitslagen
 • categorieën
 
 
 
Scroll naar boven