CITO TRAINING EN BIJLES

INDIVIDUELE BIJLES OF BIJLES IN EEN GROEPJE VAN MAXIMAAL 3 LEERLINGEN

Bij Bijlesuur.nl geven we privéles van een uur en ook groepsles van een uur met maximaal 3 leerlingen per groep.

INLOGCODE OEFENSITES

We werken met verschillende computerprogramma’s waarvan de leerling een inlogcode krijgt. Een leerling kan ook thuis oefenen. Ouders kunnen alle resultaten gelijk op de computer zien. We leggen alles lik op stuk uit wat een leerling nog niet begrijpt. Op verzoek stemmen we onze lessen af met de leerkracht(en).

CITO-TRAINING

Een Cito-, Iep, Nio-, Dia- of Drempeltoets-training bestaat vooral uit het oefenen met meerkeuze vraagstelling, het leren uitwerken van een vraag in stapjes, het goed lezen van een vraag (kunde) én het kunnen beredeneren van de antwoordkeuze (kennis). Als een leerling een vraag niet begrijpt, wordt uitleg gegeven. Een leerling maakt dan extra oefenstof over dit onderdeel. Uiteraard komen alle toetsonderdelen van rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden aan bod.

INCLUSIEF

  • 1 uur les per week, op een vast moment, inclusief inlogcodes van computerprogramma’s. Thuis inloggen is ook mogelijk!
  • Na het lesuur mag een leerling altijd iets langer blijven om bijvoorbeeld huiswerk van school te maken.
  • We kunnen eventueel overleggen met de leerkracht over welke stof een leerling extra moet oefenen.
  • Altijd een drankje, fruit en versnapering.
  • Bij ziekte kan een les altijd worden ingehaald.
  • Instappen kan op ieder moment in het jaar.
  • Ouders ontvangen een WhatsApp over de voortgang als de leerling naar huis gaat.

CURSUSSEN

Voor leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool worden in elke vakantie cursussen georganiseerd. Per cursus kunnen maximaal zes leerlingen deelnemen. Vol=vol! Een cursus gaat alleen door als er 4 leerlingen of meer deelnemen. Belangstelling? Vraag ons naar de datums.

1. Twee halve dagen: breuken, procenten, verhoudingen

Doel: Een leerling begrijpt de breuken: plus, min, keer en gedeeld door (gelijknamig en ongelijknamig). Een leerling kent de stapjes van redactiesommen met verhoudingen en de 3 manieren om procenten te berekenen.

2. Twee halve dagen: metriek stelsel (maten en meten)

Doel: Een leerling begrijpt alles over omtrek, oppervlakte en inhoud. Een leerling kan redactiesommetjes uitrekenen (kent de stapjes).

3. Een dag (middag en ochtend): werkwoordspelling

Doel: Een leerling begrijpt de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en het voltooid deelwoord en kan alle werkwoorden vervoegen.

4. Een dag (middag en ochtend) cursus: Yes, begrijpend lezen!

Doel: Een leerling kent de leesstrategie en weet hoe vragen moeten worden beantwoord.

Scroll naar top