BIJLES EN CITOTRAINING

Bijlesuur.nl geeft iedere dag na school en ook op zondag bijles in alle vakken van de basisschool en training voor de Cito, Iep, Route 8 of  Drempeltoets doorstroomtoets.

Bijles rekenen

 • splitsen
 • getallen
 • bewerkingen
 • erbij en eraf sommen
 • cijferen
 • delen
 • vermenigvuldigen
 • breuken
 • maten en meten
 • procenten
 • verhoudingen
 • klokrekenen
 • geld
 • grafieken
 • kommagetallen
 • rekenmachine
 • redactiesommen
 • vergelijkingen
 • schatten

Bijles taal

Bijles studievaardigheden

 • alfabetiseren
 • kaartlezen
 • aflezen van en rekenen met tabellen, grafieken, diagrammen

Bijles begrijpend lezen 

 • leesstrategieën
 • de functie van de titel, illustraties, tussenkopjes, bron, inleiding, middenstuk, alinea’s, en slot, hoofdgedachte en kernzinnen 
 • amuserende, activerende, informerende, instructerende en overtuigende teksten
 • tekstverbanden en signaalwoorden
 • woordbetekenis, voor- en achtervoegsels

Bijles technisch lezen

 • DMT via de woordentrainer
 • autocue lezen

Bijles taal – schrijven

 • aanpassen van verkeerd geformuleerde zinnen en woorden
 • leestekens plaatsen

Engelse les

 • uitspraak en alfabet
 • zinsopbouw
 • werkwoorden en tijden
 • tellen en klokkijken
 • spelenderwijs leren van 1.500 woorden 
 • formuleren van korte zinnen
 • vertalen van kleine teksten
 • met vooral veel aandacht voor spreekvaardigheid

  INDIVIDUELE BIJLES OF LES IN EEN GROEPJE van 3 LEERLINGEN

  Bij Bijlesuur.nl geven we privéles van een uur én groepsles van anderhalf uur aan maximaal 3 leerlingen in een groepje, waarbij iedere leerling een eigen leerprogramma volgt.

  INLOGCODE OEFENSITES

  We werken met verschillende computerprogramma’s. Iedere leerling krijgt een eigen inlogcode. Een leerling kan ook thuis oefenen. Ouders kunnen de resultaten gelijk zien. We leggen alle stof die een leerling niet begrijpt lik op stuk uit. Op verzoek stemmen we onze lessen af met de leerkracht(en).

  CITOTRAINING voor alle groepen

  Cito, Iep, Nio, Dia, Route 8 of Drempeltoets training bestaat vooral uit het oefenen met de vraagstelling; het op papier in stapjes uitwerken van de vraag en het antwoord; het goed lezen van een vraag (kunde) én het kunnen beredeneren van de antwoordkeuze (kennis). Als een leerling een vraag niet begrijpt, wordt gelijk uitleg gegeven. Een leerling maakt dan vaak extra oefenstof over dit onderdeel. Uiteraard komen alle toetsonderdelen van rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden aan bod.

  INCLUSIEF

  • 1,5 uur les per week, op een vast moment, inclusief inlogcodes van computerprogramma’s. Thuis inloggen is ook mogelijk!
  • We kunnen eventueel overleggen met de leerkracht over welke stof een leerling extra zou kunnen oppakken.
  • Altijd een drankje, fruit, koek en/of boterham
  • Bij ziekte kan de les worden ingehaald.
  • Instappen kan op ieder moment in het jaar.
  • Ouders ontvangen een WhatsApp over de voortgang, zodra de leerling naar huis gaat.
  Scroll naar boven