HANDIGE LINKS

Economie

Algemeen:
• lweo
• Youtube: Economie Academy
• Youtube: Os Academie
• Youtube: Economie pagina
• Algemene begrippenlijst
• Uitleg (allerlei onderwerpen)
• Uitleg indexcijfers
• EcoBeco: eindexamenopgaven voor havo en vwo

Schaarste:
• Uitleg
• Uitleg productiefactoren
• Uitleg schaarste
• Uitleg welvaart
• Uitleg opofferingskosten
• Oefening opofferingskosten
• Uitleg inkomensvraagcurve en budgetlijn
• Oefening budgetlijn
• Oefening budgetlijn 2
• Uitleg indifferentiecurve
Ruil:
• Uitleg en oefening arbeidsproductiviteit
• Uitleg absoluut en comparatief kostenvoordeel
• Oefening absoluut en comparatief kostenvoordeel
• Uitleg transactiekosten
Geld:
• Uitleg giraal en chartaal geld
• Uitleg functies van geld M1 M2 M3
• Oefening maatschappelijke geldhoeveelheid
Markten:
• Uitleg marktvormen
• Uitleg vraag en aanbod (marktmechanisme en evenwichtsprijs)
• Uitleg consumentensurplus
• Uitleg producentensurplus
• Uitleg consumentensurplus en producentensurplus
• Oefening consumentensurplus en producentensurplus
• Uitleg tekenen en berekenen marktmodel
• Oefening marktmodel tekenen
Elasticiteiten:
• Uitleg ceteris paribus
• Uitleg elasticiteiten
• Uitleg prijselasticiteit van de vraag
• Oefening prijselasticiteit van de vraag
• Uitleg kruisprijselasticiteit
• Uitleg inkomenselasticiteit
• Uitleg complementaire goederen
• Uitleg substitutionele goederen
Kosten:
• Uitleg vaste en variabele kosten
• Uitleg constante kosten
• Uitleg variabele kosten
• Uitleg marginale kosten
• Oefening soorten kosten
• Oefening soorten kosten tekenen
• Uitleg bedrijfskolom
• Uitleg break-even point
Overheidsingrijpen op de markt:
• Uitleg heffing in de aanbodlijn
• Uitleg subsidie in de aanbodlijn
• Uitleg minimumprijs
• Uitleg maximumprijs
• Uitleg minimum- en maximumprijs
• Oefening heffing
• Oefening subsidie
• Oefening minimumprijs
• Uitleg groei- en stabiliteitspact
Ruilen over de tijd:
• Uitleg ruilen over de tijd
• Uitleg oorzaken en gevolgen van inflatie en deflatie
• Uitleg rëeel en nominaal inkomen berekenen
• Uitleg CPI
• Oefening inflatie en CPI
• Oefening inflatie
Pensioen:
• Uitleg omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel
• Uitleg omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel 2
• Oefening AOW
• Uitleg pensioenfondsen en dekkingsgraad
• Uitleg i/a-ratio
• Uitleg vergrijzing
• Uitleg begrotingstekort, financieringstekort en staatsschuld
Gevangenendilemma:
• Uitleg
• Uitleg en oefeningen
Samenwerken en onderhandelen:
• Uitleg verzonken kosten en berovingsprobleem
• Oefening verzonken kosten en berovingsprobleem
• Uitleg externe effecten
• Uitleg externe effecten 2
• Uitleg soorten goederen
• Uitleg arbeidsmarkt
• Uitleg cao
• Uitleg loon-prijsspiraal
Verzekeringen:
• Uitleg verzekeringen (moral hazard, averechtse selectie, asymmetrische informatie)
• Uitleg eigen risico en bonus malus
• Oefening eigen risico
• Uitleg sociale zekerheid
Ondernemen:
• Uitleg rechtsvormen
• Uitleg balans en resultatenrekening
• Uitleg balans en resultatenrekening 2
• Oefening balans en resultatenrekening
• Uitleg afschrijvingen
Beleggen:
• Uitleg beleggingsvormen
• Uitleg beleggen
• Uitleg obligaties
• Oefening obligaties
Welvaart en groei:
• Uitleg welvaart
• Uitleg economische kringloop
• Oefening economische kringloop
• Uitleg nationale rekeningen
• Uitleg betalingsbalans
• Uitleg wisselkoers
• Oefening betalingsbalans en wisselkoers
Inkomen en herverdeling:
• Uitleg Inkomen (primair, secundair, tertiair)
• Uitleg lorenzcurve
• Uitleg gini-coëfficiënt (Engels)
• Oefening lorenzcurve tekenen
• Uitleg inkomstenbelasting
• Oefening inkomstenbelasting berekenen
• Uitleg investeren
• Uitleg productiecapaciteit
• Uitleg p/a ratio
• Internationale economische samenwerking
Goede tijden, slechte tijden:
• Uitleg conjunctuur en structuur
• Uitleg conjunctuur (anti-cyclisch en pro-cyclisch)
• Uitleg conjunctuurklok
• Uitleg geldillusie
Centrale bank:
• Uitleg geldschepping of geldvernietiging
• Uitleg verkeersvergelijking van Fisher
• Oefeningen verkeersvergelijking van Fisher
• Uitleg liquiditeitsval
• Uitleg monetair beleid
Modellen van Keynes:
• Model 1 (gesloten economie zonder overheid)
• Model 2 (gesloten economie met overheid)
• Model 3 (multipliers)
• Model 4 (met buitenland)
• Les 1 macro economische modellen
 Les 2 macro economische modellen
Oefentoetsen methode Pincode
Pincode vmbo gt 4 H2 toets (pdf) 
Pincode vmbo gt 4 H2 toets-Antwoorden (pdf)
Pincode vmbo gt 4 H3 toets (pdf)
Pincode vmbo gt 4 H3 toets-Antwoorden (pdf)

Scroll naar boven