HANDIGE LINKS

Engels

Algemeen:
• Uitleg (in het Engels) over elk onderwerp en goede opdrachten
• Uitleg over het leren van Engels
• Checklist voor het leren van Engels
• MeesterGijs (goede site, niet kosteloos)
• Video uitleg meester Gijs
• Youtube: Engels Academie
• Youtube: Engels gemist
• Alles voor Engels- grammatica uitleg en oefeningen
 Werkwoordstijden (verb tenses):
• Uitleg van alle werkwoordstijden
• Uitleg verb tenses van taaldok
• Oefenen met 1 tijd
• Oefenen met 2 of meer tijden
Toekomende tijd (future tense):
• Oefeningen (scrol wat naar beneden)
Lijdende vorm (passive):
• Oefeningen (scrol wat naar beneden)
Onregelmatige werkwoorden (irregular verbs):
• Lijst met onregelmatige werkwoorden
• Oefeningen
• De regelmaat in onregelmatige werkwoorden
Hulpwerkwoorden (auxiliary verbs):
• Uitleg
Zelfstandige naamwoorden (nouns):
• Uitleg
• Oefeningen
Lidwoorden (articles):
• Uitleg lidwoorden
• Oefeningen
Voornaamwoorden (pronouns):
• Uitleg en oefeningen
• Uitleg 2
Bijwoord (adverb) en bijvoeglijk naamwoord (adjective):
• Oefeningen
• Uitleg bijvoeglijk naamwoord
• Uitleg bijwoord
Voegwoorden (conjunctions) en verbindingswoorden:
• Oefeningen
Conditionals:
• Uitleg en oefeningen
• Uitleg zero conditional en oefeningen
• Uitleg first conditional en oefeningen
• Uitleg second conditional en oefeningen
• Uitleg third conditional en oefeningen
Reported speech:
• Uitleg en oefeningen
Modal verbs:
• Uitleg en oefeningen
Gerund and to-infinitive:
• Oefeningen
• Uitleg en oefeningen 2
Phrasal verbs:
• Uitleg en oefeningen 1
• Uitleg en oefeningen 2
Telwoorden en de datum:
• Uitleg en oefeningen
Bezitsvorm (’s / ‘ / of):
• Uitleg en oefeningen
Trappen van vergelijking (comperative and superlative):
• Uitleg en oefeningen
• Uitleg 2
For, since and ago:
• Uitleg en oefeningen
Few, a few, little, a little:
• Uitleg en oefeningen
• Oefening 2
Much, many, a lot:
• Uitleg en oefeningen
Some and any:
• Uitleg en oefeningen
This, these, that, those:
• Uitleg
Who, which, that, whose (relative pronouns):
• Uitleg
Uitleg en oefeningen
Can and must:
• Uitleg
• Oefening
• Oefening 2
Would:
• Uitleg
As and like:
• Uitleg en oefeningen
Prepositions:
• Uitleg en oefeningen
Klokkijken:
• Uitleg en oefeningen
Ontkenning:
• Uitleg
Vragen stellen:
• Uitleg
• Uitleg tag questions en een oefening onderaan de pagina
Gebiedende wijs (imperative):
• Uitleg
Lezen, luisteren en spreken
• Niveau A2: makkelijk
• Niveau B1: laag gemiddeld
• Niveau B2: bovengemiddeld
• Niveau C1: moeilijk
• Niveau A1, A2, B1, B2 oefenen met lezen
Extra leesvaardigheid:
• Oefenen: onderbouw
• Oefenen 2: onderbouw
• Oefenen: bovenbouw
• Oefenen 2: bovenbouw
• The Last Spin, oefening met een short story
Extra luistervaardigheid:
• Oefenen: onderbouw
• Oefenen: bovenbouw
• Oefenen: onderbouw en bovenbouw
• Oefenen met luisteren op niveau (A1, A2, B1, B2, C1)
Cambridge examen:
• Tips en oefeningen
Boektoets:
• Boektoets oefenen
Schrijfvaardigheid:
• Tips formele brief, essay, review, informele brief, artikel en signaalwoorden

Scroll naar boven