Stap 1 : Structureren

Als je van de docent te horen krijgt dat er een toets aankomt, moet je voor jezelf helder hebben wat er op deze toets wordt gevraagd. In andere woorden; je gaat structuur aanbrengen in de toetsstof. We kunnen structureren door de volgende checklist af te gaan.

CHECKLIST

 • Ik weet wat de toetsstof is en heb deze opschreven in mijn agenda
  • Schrijf in je agenda (linken naar bijlesuur > back to school > spread planner) je toets en de toetsstof op, doe dit zo precies mogelijk.
  • Kijk hiervoor in je aantekeningen/magister/studiewijzer

Bijvoorbeeld
Frans Rep H3: woordjes blz. 10 tm 12, zinnen blz. 13, grammatica: werkwoorden blz. 14 en 15

Frans kijk-en luistertoets: oefenen op www.nubeterfrans.nl

 • Ik heb de toetsstof doorgebladerd
 • Ik weet welke onderdelen ik nog moeilijk vind
 • Ik heb de leerdoelen scherp!
 • Kijk in je boek wat de leerdoelen zijn (wat wil de docent dat jij aan het einde van het hoofdstuk weet en kan?)
 • Vraag aan de docent waar de nadruk op wordt gelegd tijdens de toets
 • Ik weet welke leermiddelen ik moet gebruiken
  • Hoofdstukken uit het (online) boek
  • Aantekeningen
  • Materiaal uitgereikt in de klas
  • (Online) werkboek
  • Schrift met uitgewerkte opdrachten
  • Antwoorden van de opdrachten
  • PowerPoint
  • Anders, namelijk: ………..

Download hier checklist  om te printen!

Volg altijd de stappen!

Stap 1 : Structureren. Lees verder>

Stap 2 PlannenLees verder>

Stap 3 LerenLees verder>

Stap 4 OefenenLees verder>

Stap 5 HerhalenLees verder>

Stap 6 ReflectieLees verder>

Scroll naar boven